EU-kommissionär Michel Barnier har utnämnt medlemmarna i en expertgrupp på hög nivå som tillsatts för att undersöka strukturella aspekter av EU:s banksektor. Såsom tidigare meddelats kommer chefdirektör Erkki Liikanen att fungera som ordförande för gruppen.
 
Medlemmarna har valts på basis av sina expertkunskaper och sin bakgrund i yrkeslivet och de har utnämnts i egenskap av privatpersoner. De representerar en bred krets av intressegrupper, från konsumenter av banktjänster till tidigare tillhandahållare av sådana tjänster och till lagstiftare och ekonomer med expertkunskaper om bankverksamhet, finansmarknaden och finansiell reglering. Kommissionär Barnier och chefdirektör Liikanen har sökt nå en balans i fråga om bakgrund i yrkeslivet, åsikter, erfarenheter och geografiska aspekter.
 
Ordförande Liikanen sade: - Jag ser fram emot att samarbeta med de framstående medlemmarna i gruppen. De för med sig en varierande uppsättning av erfarenheter och åsikter, som kommer att berika våra diskussioner. Vi har fått en viktig uppgift att analysera om det finns ett behov av strukturella reformer eller ej och att framlägga relevanta förslag på tillbörligt sätt med målet att främja ett säkert, stabilt och effektivt banksystem som uppfyller behoven bland medborgarna, i EU:s ekonomi och på den inre marknaden. Vi kommer att inleda vårt arbete omedelbart.
 
Gruppen kommer nu att genomföra höranden och konsultationer och sedan presentera sin slutrapport för kommissionen senast i slutet av sommaren 2012.
 
Gruppen har fått ett mandat att avgöra om inte bara de pågående reformerna av regleringen utan också strukturella reformer av EU-banker skulle stärka den finansiella stabiliteten och förbättra effektiviteten och konsumentskyddet. Om så är fallet kommer gruppen att framlägga lämpliga förslag. Strukturella reformer sträcker sig längre än till reglering och övervakning av bankernas beteende och påverkar i stället direkt strukturen på individuella banker och marknaden överlag. Sådana reformer kunde t.ex. vara att förbjuda banker att utföra några aktiviteter eller att kräva banker att placera vissa aktiviteter, t.ex. upplåning från allmänheten, i separata juridiska enheter.
 
Medlemmar i expertgruppen
•   Erkki Liikanen, ordförande, Finland
•   José Manuel Campa, Spanien
•   Louis Gallois, Frankrike
•   Monique Goyens, Belgien 
•   Jan Pieter Krahnen, Tyskland
•   Alessandro Profumo, Italien
•   Carol Sergeant, Storbritannien
•   Zdenek Tuma, Tjeckien
•   Herman Wijffels, Nederländerna
 
Ytterligare information finns tillgänglig på