​● Som förberedelse inför lanseringen av den nya 10 eurosedeln den 23 september 2014 kommer 3 miljoner affärer och små företag i euroområdet att få informationsbroschyrer och kort med rörliga detaljer om den nya 10 eurosedeln.
● I broschyren uppmanas affärer och små företag att säkerställa att deras utrustning för sedelhantering och äkthetskontroll kan acceptera den nya 10 eurosedeln.

Den 23 september 2014 kommer 10 eurosedeln i Europaserien att ges ut. Eurosystemet kommer att skicka ut broschyrer till 3 miljoner affärer och små företag i hela euroområdet för att säkerställa att de som hanterar kontanter i yrket känner igen den nya sedeln och dess säkerhetsdetaljer och kan vidarebefordra informationen till sina kunder.
Broschyren påminner dem som hanterar kontanter i yrket om tidpunkten för lanseringen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att anpassa deras utrustning för den nya 10 eurosedeln. Den påminner dem också om att sedlarna är enkla att kontrollera manuellt med KÄNN-TITTA-LUTA-metoden.

Ton Roos, direktör för Betalningsmedel, har sagt att man sätter igång denna omfattande åtgärd för att säkerställa att informationen når ut till så många som möjligt som hanterar kontanter i yrket i euroområdet så att de är förberedda på den nya sedeln.
Broschyren började distribueras i Finland och Estland idag och den kommer att finnas i alla euroländer i slutet av juni. Man kan beställa fler broschyrer på webbplatsen www.new-euro-banknotes.eu.

Frågor från media kan riktas till Elodie Nowodazkij, tfn. +49 69 1344 7390.

Europeiska centralbanken
Generaldirektoratet för kommunikation och språktjänster, Press- och informationsavdelningen
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tfn: +49 69 1344 7455, Telefax: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.