​​Vid dagens sammanträde, som hölls i Bryssel, beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,25 %, 0,75 % och 0,00 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.