Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:
(1) Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 10 punkter till 0,15 %, gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 11 juni 2014.
(2) Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 35 punkter till 0,40 %, gällande från den 11 juni 2014.
(3) Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 10 punkter till -0,10 %, gällande från den 11 juni 2014. Ett separat pressmeddelande om implementeringen av den negativa räntan på inlåningsfaciliteten kommer att publiceras idag kl. 15.30 centraleuropeisk tid.
ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 idag (centraleuropeiska tid). Ytterligare penningpolitiska åtgärder för att förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion kommer att meddelas i ett pressmeddelande som publiceras kl. 15.30 idag (centraleuropeiska tid).