I dag utkommer en ny bok om det unga självständiga Finlands sedelhistoria. Boken ”Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945” (Pengar i krig och fred. Finlands säregna sedelhistoria 1917–1945), som är skriven av Antti Heinonen och ges ut av Finlands Bank, beskriver självständighetstidens första årtionden ur sedlarnas perspektiv.

I de krisförhållanden som rådde under första världskrigets sista år, inbördeskriget 1918 samt vinter- och fortsättningskriget fattades många sedelbeslut i exceptionella situationer. Sålunda finns det i självständighetstidens sedelhistoria ett antal säregna händelser, som anknyter till de politiska omvälvningarna och vändpunkterna under denna era. På många av de frågor som tas upp i boken finns det inte enbart ett svar, men genom att kombinera uppgifter från olika källor med ett gediget bildmaterial lägger boken fram flera nya tolkningar.

Tillsammans med Antti Heinonens tidigare böcker "Viimeiset markat " (Den sista marken) och "Ensimmäiset eurot" (De första eurona) spänner boken över hela självständighetstidens sedelhistoria. Den först nämnda boken behandlar marksedlarnas historia i Finland efter fortsättningskriget och den senare boken skildrar hur eurosedlarna kom till och deras första årtionde.

Antti Heinonen har en betydande internationell karriär i sedelbranschen bakom sig. I dag leder han det globala etiska samarbetet inom sedelindustrin vars mål är att förhindra korruption och främja konkurrensen. Han arbetade tidigare som sedeldirektör på Europeiska centralbanken och som ordförande för centralbankernas samarbetsgrupp för bekämpning av sedelförfalskning CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Före sin tid på Europeiska centralbanken arbetade Heinonen som chef för betalningsmedelsavdelningen på Finlands Bank.

”Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945” finns till salu i bokhandlarna och på Finlands Banks myntmuseum. Boken kommer ut på förlaget Edita.

 

---

Boken ”Sodan ja rauhan rahat. Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945” lanseras tisdagen den 25 oktober 2016 klockan 17.00 på Finlands Banks myntmuseum, Snellmansgatan 2, Helsingfors.

 

1-markssedel tryckt den 6 december 1917, samma dag som Finland förklarade sig självständigt