Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten 2018 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Valutafondens direktion behandlade den slutliga utvärderingsrapporten den 11 januari 2019. Rapporten finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org.

IMF:s lansdsrapport (PDF)