ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut), augusti–september 2020