ECB-rådet godkände den 7 september 2023 riktlinjen (EU) 2023/2415 om ändring av riktlinje (EU) 2022/912 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2022/8), (ECB/2023/22).

Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar.  De nya reglerna för TARGET-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder.  Dessa regler träder i kraft den 20 november 2023.