Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s nya riktlinje om den allmänna dokumentationen (ECB/2022/48), riktlinjen om värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner (ECB/2022/49) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2022/50).

Utöver dessa ändringar har värderingsavdragen som tillämpas i Finlands Banks ramverk för ytterligare lånefordingar uppdaterats och Finlands Banks operativa krav för godkända penningpolitiska motparter kompletterats med ett alternativ för motparter som endast önskar få tillträde till inlåningsfaciliteten av stående faciliteter för att göra insättningar över natten via Finlands Bank. Dessutom har dokumentets terminologi kring TARGET-tjänsterna uppdaterats.

Ändringarna träder i kraft den 29 juni 2023.

Se: Finlands Banks regler för motparter och kunder