Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland i januari 2024 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Valutafondens direktion behandlade den slutliga utvärderingsrapporten den 7 mars 2024. Rapporten finns tillgänglig på valutafondens webbplats www.imf.org.

IMF:s landrapport (PDF)

Närmare upplysningar lämnas av

Senior ekonom Anni Norring, telefon 09 183 2120, anni.norring@bof.fi.