Den första delen av historieverket om Finlands Banks 200-åriga historia har utkommit.
Finlands Bank har format livet i landet och bland folket under hela sin 200-åriga verksamhet.
 
Banken grundades 1811 och är därmed den fjärde äldsta av de nuvarande centralbankerna.
Författarna till Finlands Banks historia är den kände bankhistorikern, pol.dr Antti Kuusterä och rådgivaren till Finlands Banks direktion, pol.dr Juha Tarkka. Historieverket ges ut på Otava förlag.
 
Den nu publicerade första delen av historieverket "Keisarin kassasta keskuspankiksi" (Från kejserlig kassa till centralbank) behandlar Finlands Banks historia fram till andra världskriget.
 
Vi får läsa om varför Finland redan ett halvt sekel före sin självständighet fick ett eget penningsystem, om Finlands Bank som folkkommissariatets bank våren 1918 och om hur den unge chefdirektören Risto Ryti kämpade för att hålla markens värde stabilt under den stora depressionen på 1930-talet.
 
Historieverket presenteras för allmänheten vid Finlands Banks seminarium Ekonomibok Nu på myntmuseet den 3 maj 2011 klockan 17.30.
 
Den andra delen ges ut i oktober 2011.
 
Upplysningar: Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 831 26 26.