Reprisutställningen av Finlands Banks konstverk, som arrangerades förra veckan på allmänhetens begäran, lockade sammanlagt ca 4 100 besökare. Konstverken kunde beskådas under sex dagar, 16–21 augusti 2011.

Den första utställningen, som arrangerades under vintriga förhållanden i januari, sågs av ca 7 200 besökare under fem dagar. Genom utställningarna, som ingick i Finlands Banks 200-årsjubileum, kunde besökarna också bekanta sig med huvudkontoret från 1883, ritat av Ludwig Bohnstedt.

Finlands Banks konstsamling har byggts upp sedan början av 1900-talet och består idag av ca 1 200 verk. Samlingens funktion är att höja trivseln i kontors- och representationsrummen. Internationella gäster får genom konstverken en inblick i den finländska kulturen och landets historia.

Ett av de bäst kända verken i samlingen är den första versionen av Akseli Gallen-Kallelas Ainotriptyk från 1889. Andra verk från den s.k. finländska konstens guldålder är målningar av Werner Holmberg, Amélie Lundahl, Louis Sparre och Albert Edelfelt. Konstindustrin företräds av Rut Bryk, Birger Kaipiainen, Mikael Schilkin och Timo Sarpaneva. Den nyare konsten är närvarande genom bl.a. abstrakta målningar av Matti Kujasalo, Jukka Mäkelä och Mari Rantanen. På utställningen visades också originalritningar av Ludwig Bohnstedt.

 
Tilläggsuppgifter: 
Konstklubbens ordförande Jukka Valle, telefon 010 831 2617, jukka.valle@bof.fi
Informatör Eeva Kristiina Lahtinen, telefon 010 831 2908, eevakristiina.lahtinen@bof.fi