Föreläsningsserien Studia monetaria fortsätter våren 2012 med teman som tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområden och historia. Föreläsarna är anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och sakkunniga inom sitt område. Serien innehåller lättfattliga föredrag som inte kräver speciella förkunskaper. Föreläsningsspråket är finska.
Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls tisdagar kl. 17.30–19.00 på myntmuseet, Snellmansgatan 2.
 
31.1
Blir bankregleringen döden för bankverksamheten?
Utveckling av bankregleringen
Rådgivare Esa Jokivuolle, Finlands Bank
 
14.2
EU:s nya finansiella tillsynsmyndigheter och det första verksamhetsåret i skuldkrisens tecken
Biträdande direktör Jukka Vesala, Finansinspektionen
 
6.3
Behövs det nya verktyg mot finanskriser?
Makrostabilitetspolitik i det finansiella systemet
Avdelningschef Kimmo Virolainen, Finlands Bank
 
10.4
Vad är pengar?
Centralbankspengar, kontopengar, elektroniska pengar, kontanter
Rådgivare Karlo Kauko, Finlands Bank
 
17.4  Obs. Förändrad tid
Spararens alternativ
Särdrag i spar- och investeringsprodukterna. Risker. Garantifonder. Investerarens minneslista. Vad kan man göra vid problem?
Informationschef Terhi Lambert-Karjalainen, Finansinspektionen
 
24.4
Får man betala med kontanter?
Jurist Pekka Somerkoski, Finlands Bank

Ytterligare upplysningar lämnas av myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 19 57 02.