​Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D.C. den 10–11 oktober 2014. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

Chefdirektör Liikanen håller den nordisk-baltiska valkretsens anförande på årsmötet.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande
Pentti Hakkarainen, chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och ekonom Mervi Toivanen.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Mika Pösö, telefon 010 831 27 00.