En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök I Finland har överlämnat sina avslutande kommentarer om den Finska ekonomin till myndigheterna.

Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska.

De avslutande kommentarerna på engelska har is sin helhet lagts ut både IMF:s webbplats (www.imf.org) och Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi).

Sammandrag på svenska (Inofficiell översättning) (pdf)
Avslutande kommentarer på engelska (pdf)