​Tre internationellt kända professorer i nationalekonomi har utfört en kvalitetsbedömning av bankens forsknings- och analysverksamhet under de senaste fem åren. Forskningsverksamheten har tidigare utvärderats 1999, 2004 och 2009.

Utvärderingen gäller den vetenskapliga kvaliteten och betydelsen av forskningsverksamheten i relation till de mål som ställts för Finlands Bank. Rapporten innehåller också flera rekommendationer till vidareutveckling av forskningen.

Utvärderingsgruppen bestod av:

Mikko Puhakka, professor, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Rafael Repullo, professor, Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Carl Walsh, professor, University of California, Santa Cruz

Närmare upplysningar om rapporten lämnas av direktionsmedlemmen Seppo Honkapohja, telefon 010 831 20 05, och forskningschef Jouko Vilmunen, telefon 010 831 25 94.