​Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 703 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2016. Antalet förfalskningar i Finland ökade något jämfört med motsvarande tid föregående år. År 2015 påträffades sammanlagt 1085 förfalskade sedlar, 521 under första halvåret och 564 under andra halvåret.

Jämfört med övriga euroländer är antalet förfalskningar i Finland alltjämt litet.

"Fastän förfalskningarna har ökat under våren, är sannolikheten för att man ska få en förfalskad sedel fortfarande mycket liten", konstaterar rådgivare Jussi Kangas vid Finlands Bank. "Det är dock skäl att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar".

Nya 5-, 10- och 20-eurosedlar finns redan ute i handeln och den 4 april 2017 sätts den följande nya eurosedeln, 50-eurosedeln, i omlopp. Tack vare nya säkerhetsdetaljer är sedlarna allt svårare att förfalska.

​Period ​1/2014 ​2/2014 1/2015 ​2/2015 ​1/2016
​Antal förfalskningar ​188 ​314 ​521 ​564 ​703

 

Bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2016 i Finland var valören 50 euro vanligast, sammanlagt 262; näst vanligaste var 20 euro (188) och 10 euro (187).

Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör det möjligt att kontrollera sedelns äkthet med det enkla känn-titta-luta-test som beskrivs i Eurosystemets publikationer. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats.

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om förfalskade eurosedlar totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

Jussi Kangas, rådgivare vid Finlands Bank, telefon 010 831 34 32.