Bankfullmäktige har beslutat föreslå för statsrådet att filosofie doktor, vice ordföranden i Finlands Banks direktion Olli Rehn utses till ordförande för Finlands Banks direktion från och med den 12 juli 2018. Beslutet fattades enhälligt.

Utnämningen görs av republikens president på förslag av statsrådet. Mandatperioden för chefdirektören är sju år.

Tjänsten söktes av sammanlagt 10 personer.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.