Om storfurstendömet Finlands sedelhistoria ges en ny bok ut. Boken ”Ruplista markkoihin – Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812–1898” (Vägen från rubel till mark – sedlarna i storfurstendömet Finland 1812–1898), som är skriven av Antti Heinonen och ges ut av Finlands Bank, beskriver storfurstendömet Finlands tid ur sedlarnas perspektiv.

Till en början fattades besluten om sedelförsörjning som en integrerad del av Rysslands valutasystem. Samhällsoron efter Krimkriget gav dock upphov till målmedvetna ansträngningar att införa ett självständigt finskt valutasystem och själv ta över sedelförsörjningen. Samtidigt beslutade Finlands Bank att byta referensgrupp och hämta förebilderna och sakkunskapen från Norden och Centraleuropa i stället för S:t Petersburg.

Nytänktet inom politiken avspeglades också i sedlarnas motiv och symboler. Storfurstendömet Finlands valutasystem var i detta avseende exceptionellt, och trots de ryska myndigheternas försök att begränsa sedelförsörjningen banade valutasystemet väg för Finlands statliga självständighet.

Boken sammanför information från olika källor med tidigare opublicerat bildmaterial på ett fascinerande sätt. Boken och de tidigare utkomna böckerna Sodan ja rauhan rahat (Pengar i krig och fred), Viimeiset markat (Den sista marken) och Ensimmäiset eurot (De första eurona) omspänner tillsammans Finlands hela sedelhistoria.

Författaren Antti Heinonen har gjort en betydande internationell karriär i sedelbranschen. I dag leder han det globala etiska samarbetet inom sedelindustrin vars mål är att förhindra korruption och främja konkurrens. Före det arbetade han som ordförande för centralbankernas samarbetsgrupp för bekämpning av sedelförfalskning och som sedeldirektör på Europeiska centralbanken. Före sin utnämning till Europeiska centralbanken 1998 svarade Heinonen för betalningsmedlen på Finlands Bank.

Ruplista markkoihin – Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812‒1898” finns till salu i bokhandlarna och på Finlands Banks myntmuseum. Boken kommer ut på förlaget Edita.

Boken lanseras tisdagen den 23 oktober 2018 klockan 17.00 på Finlands Banks myntmuseum, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Inträdet är fritt.

Närmare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.