Finlands Banks myntmuseum inleder 2018 med en ny utställning som skildrar Finlands Banks verksamhet under finska inbördeskriget. Utställningen belyser mångsidigt vilka konsekvenser det inbördeskrig som utkämpades för 100 år sedan fick för Finlands penningekonomi, sedlar och landets betalningsmedel överlag. Utställningen Finlands Bank 1918 invigs den 31 januari 2018 och pågår till den 30 september 2018.

Under inbördeskriget var Finlands Bank i nästan tre månaders tid underställd Finlands folkkommissariat och finansierade dess verksamhet. Senaten tog under denna tid i bruk olika nödlösningar på betalningsområdet för att ersätta förlusten av Finlands Bank.

För Finlands Banks verksamhet under inbördeskriget redogörs närmare på sidorna 418-446 i del I av historieverket om Finlands Bank. Bägge delarna finns tillgängliga på bankens webbplats på finska och engelska.

Mer information om inbördeskrigets inverkan på Finlands sedelstock finns också i Antti Heinonens bok Sodan ja rauhan rahat (Pengar i krig och fred). Boken kan laddas ned på https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14968.

Finlands Bank har särskilt digitaliserat och lagt ut på webben en arkivsamling på några tusen sidor från den tiden då banken var underställd folkkommissariatet. Materialet samlades i bankens arkiv efter inbördeskriget, sannolikt i början av 1920-talet. https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14981.

Finlands Banks myntmuseum ligger i Kronohagen i Helsingfors. Adressen är Snellmansgatan 2. Inträdet till museet är fritt.

Upplysningar: Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.


Källa: Museiverket