Även du kan hjälpa att spåra falska sedlar!

Direktionsmedlem Tuomas Välimäki inviger utställningen tisdagen den 18 juni kl. 16. Efter invigningen kl. 17.00 föreläser byråchef Jussi Kangas och sedelexpert Olli Vehmas om bekämpning av förfalskningar.

Utställingen pågår under tiden 18.6.2019–31.5.2020.

Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt.