Internationella valutafondens (IMF) vårmöte genomförs i år som ett virtuellt möte. IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté (IMFC) och Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté håller sitt sammanträde via en videolänk. Chefdirektör Olli Rehn, som företräder Finland i valutaunionens styrelse, deltar i IMFC-mötet den 16 april 2020. Finansminister Katri Kulmuni håller de nordiska och baltiska ländernas gemensamma anförande vid IMFC-mötet. Kulmuni och Rehn deltar i mötet på distans från Helsingfors. På sammanträdet behandlas medlemsländernas och IMF:s åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Presskonferenserna i samband med mötena kan följas på adressen https://meetings.imf.org/en/2020/Spring

Chefdirektör Rehn håller ett anförande under rubriken ”The World Economy Transformed” på ett webbseminarium i samband med IMF:s vårmöte. Övriga talare på webbseminariet är James Bullard, Benoît Coeuré och Barry Eichengreen. Tillställningen äger rum fredagen den 17 april kl. 16–17.30 finsk tid. Företrädare för massmedier kan anmäla sig till webbseminariet via Finlands Banks kommunikation (info@bof.fi). 

För IMF:s operativa verksamhet svarar IMF:s direktion på plats i Washington DC. Finland har utsett Mika Pösö till representant för de nordiska och baltiska länderna i IMF:s direktion för 2020–2022. I detta uppdrag svarar Finland för samordningen av valkretsländernas synpunkter på de frågor som tas upp till behandling i IMF:s direktion.

Närmare upplysningar lämnas av direktionens rådgivare Kimmo Virolainen, telefon 09 183 22 70.