Jur. kand. Jutta Koivisto har utsetts till juridisk chef för Finlands Bank. Hon tillträder tjänsten den 1 november 2020. Utnämningen gäller för en period på fem år.

Jutta Koivisto har varit anställd som jurist vid juridiska enheten på Finlands Bank sedan 2010. Hon är medlem av Europeiska centralbankens rättskommitté.

Juridiska enheten svarar centraliserat för juridiska frågor som gäller Finlands Bank och dess verksamhet samt för bankens compliancefunktion. Enheten medverkar i ECBS-arbetet inom sitt kompetensområde och deltar i beredningen av beslut som fattas av bankens direktion och inom Eurosystemet.