Finlands Bank har reviderat sin strategi under 2020. Finlands Banks verksamhet syftar till att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet. Bankens uppgifter grundar sig på lagen om Finlands Bank och bankens ställning som nationell centralbank och medlem av Eurosystemet. Enligt den nya strategin är Finlands Banks mål att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden för att garantera medborgarnas välfärd.

Till underlag för strategirevisionen tog banken fram olika scenarier för tänkbara omvärldsförändringar på 2020-talet fram. Faktorer som lyftes fram var coronapandemins ekonomiska konsekvenser på längre sikt, den kraftiga skuldsättningen och den snabba digitaliseringen av betalningar och finansiella tjänster. Dessa lades till grund för utformningen av prioriteringarna för Finlands Banks verksamhet för åren framöver, nämligen bedömning av coronakrisens effekter och lösningar, översyn av ECB:s penningpolitiska strategi och deltagande i förberedelserna för en digital centralbanksvaluta för Eurosystemet.

Senast den pågående coronapandemin har visat på betydelsen av att sörja för stabiliteten i ekonomin under plötsliga kriser. ”Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet. Enligt denna verksamhetsidé har vår strategi reviderats framför allt för att återspegla de stora strukturella trenderna, nämligen digitaliseringen, de ekonomiska konsekvenserna av en åldrande befolkning och klimatförändringen”, säger chefdirektör Olli Rehn. Att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden förutsätter också att centralbanken tillhandahåller effektiva centralbankstjänster för samhället, skapar beredskap för oväntade händelser, deltar aktivt i samhällsdialogen och genomgår ständig förnyelse.

Finlands Banks mål är också att öka medborgarnas kunskaper om ekonomi. Som en del av detta arbete publicerade Finlands Bank den 28 januari 2021 sitt förslag till Finlands första nationella strategi för att främja ekonomiskt kunnande.

Finlands Bank tar i sin verksamhet hänsyn till principerna för hållbar utveckling och strävar efter att identifiera risker från klimatförändringen och öka förutsättningarna för hållbar finansiering. Genom att investera ansvarsfullt bidrar banken till att bekämpa klimatförändringen. Finlands Bank publicerade i dag sina principer för ansvarsfulla investeringar, som omfattar ESG-integration, normbaserad screening och exkludering samt temainvesteringar.

Länk:

Finlands Bank strategi

Strategin för ekonomiskt kunnande

Principer för ansvarsfulla investeringar (på finska)