En ny central för ekonomiskt kunnande har inrättats i samband med Finlands Banks myntmuseum. Centralens mål är att främja finländarnas ekonomiska kunnande och stödja den kommande nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som bereds under justitieministeriets ledning. I och med Centralen för ekonomiskt kunnande blir Myntmuseet en fysisk och virtuell träffpunkt och ett forum för ekonomiskt kunnande för såväl aktörerna inom området som för allmänheten.

Myntmuseet går i dag in i en ny era, då material om hanteringen av privatekonomin läggs till museets samlingar. Missionen för centralen för ekonomiskt kunnande lyder: Lär dig ekonomi – få bättre koll över din privatekonomi”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal vid invigningen av centralen.

Finlands Banks myntmuseum inledde sin verksamhet i augusti 2003. Dess uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet. Myntmuseet fokuserar på det ekonomiska kunnandet om nationalekonomin och den monetära ekonomin, med tonvikt framför allt på hushållens roll i hela samhällsekonomin. Material om hantering av privatekonomin har lagts till Myntmuseets samlingar.

Finlands Bank vill för sin del stödja framför allt de unga på deras väg mot ett självständigt liv. En verksamhetsform för den nya centralen för ekonomiskt kunnande är att arrangera verkstäder för elever i andra stadiet där de till exempel får räkna ut hur väl studiepenningen och bostadsbidraget räcker till för deras levnadskostnader.

"Under coronapandemin har de unga haft svårigheter att hitta sommarjobb och deras möjligheter att hämta erfarenheter från arbetsmarknaden och få egna pengar har försämrats radikalt. Det är skäl att uppmärksamma inte bara de ungas hantering av sin ekonomi utan också sysselsättningen av de unga för att undvika en liknande negativ utveckling som under tidigare ekonomiska kriser”, säger chefdirektör Rehn.

Centralens verksamhet kommer i gång i full skala först när coronapandemin har klingat av, men också före det ordnas webbinarier om ekonomi nästan varje vecka.

Närmare upplysningar lämnas av rådgivaren för ekonomiskt kunnande Anu Raijas, telefon 09 183 2625 eller anu.raijas@bof.fi

Strategi för centralen för ekonomiskt kunnande (på finska)