Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn har ansökt om tjänstledighet hos bankfullmäktige från den tidpunkt då han ställs upp som kandidat i 2024 års val av republiken Finlands president. Bankfullmäktige har beviljat honom tjänstledighet enligt ansökan. Tjänstledigheten började den 23 september 2023 och pågår till den 30 januari 2024.

Under Olli Rehns tjänstledighet sköts uppdraget som Finlands Banks direktionsordförande av direktionens vice ordförande Marja Nykänen. Olli Rehn har utnämnt direktionsmedlem Tuomas Välimäki till sin ersättare i Europeiska centralbankens råd. I enlighet med de ställföreträdararrangemang för direktionsmedlemmarna som bankfullmäktige har beslutat om blir direktionens rådgivare Kimmo Virolainen ställföreträdande direktionsmedlem i Finlands Bank.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon 040 577 62 55.