Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader BOFIT förutspår en avmattning i den ekonomiska tillväxten i Ryssland. I år väntas tillväxten ligga kring 2 % men sjunka till 1 % under de följande åren. Den kortsiktiga ekonomiska politiken och anfallskrigets förlopp kan påverka utvecklingen i betydande grad.

Den ekonomiska tillväxten i Ryssland var 2023 snabbare än vad som tidigare förutspåtts. Kapitalstocken och den privata konsumtionen ökade kraftigare än väntat. Det stora språnget i kapitalstocken förklaras av försvarsindustrins ökade investeringar och beredskapen för osäkrare tider. Dessutom har lagren byggts på till följd av den allt större komponentbristen.

Den privata konsumtionen i Ryssland steg snabbt i fjol efter nedgången 2022 tack vare stora löneförhöjningar. I år väntas den årliga tillväxten bromsa in framför allt på grund av begränsningar i kapaciteten.

”Under åren framöver växer Rysslands ekonomi i långsammare takt, och tillväxten drivs allt mer av staten. Tillväxten bromsar in och närmar sig landets långsiktiga tillväxtpotential, som har försvagats av anfallskriget”, säger senior ekonom Sinikka Parviainen från BOFIT.

Krigsutgifterna får Rysslands ekonomi att växa

Den ekonomiska tillväxten i Ryssland saktar in i år. Även om kvartalstillväxten stannar upp helt 2024, blir tillväxten på årsnivå i år ca 2 % tack vare den kraftiga tillväxten under andra halvåret 2023. Om inget överraskande händer, kommer den ryska ekonomin att växa med ca 1 % under 2025–2026, vilket ligger nära landet långsiktiga tillväxtpotential.

De offentliga utgifterna bidrar mest till den ekonomiska tillväxten i Ryssland under prognosperioden. Statens betydligt ökade krigsutgifter kanaliseras också till investeringar.

”Dessa investeringar kan dock inte antas höja landets produktionskapital eller produktivitet, då en stor del av investeringsvarorna förstörs redan på kort sikt”, konstaterar Parviainen.

En annan viktig drivkraft för tillväxten är den privata konsumtionen, som upprätthålls av full sysselsättning. Arbetskraftsbristen inom många sektorer förutsätter stora löneförhöjningar. Sannolikheten för en utvidgning av Rysslands exportmarknad är liten, medan importen begränsas bland annat av sanktionerna.

Osäkerheten kring prognosen är fortfarande stor. Avsaknaden av statistik försvårar också analysen av nuläget. Anfallskrigets förlopp och den kortsiktiga ekonomiska politiken i dagens Ryssland kan därför betydligt påverka den ekonomiska utvecklingen i Ryssland.

Hela prognosen på finska kan läsas på adressen https://www.bofit.fi/fi/ennusteet/viimeisin-venaja-ennuste/

Upplysningar: