Ekonomie magister, M.A. (Econ.) Mika Pösö har utnämnts till avdelningschef för Finlands Banks avdelning för marknadsoperationer. Utnämningen har gjorts för en femårsperiod.  

Mika Pösö har varit rådgivare till Finlands Banks direktion och avdelningschef för ledningssekretariatet samt haft andra expert- och chefsuppdrag på bankens avdelningar sedan 1995. Under 2020–2023 var han direktionsmedlem i Internationella valutafonden IMF:s direktion i Washington D.C.

Avdelningen för marknadsoperationer har till uppgift att genomföra ECB:s penningpolitik, investera Finlands Banks finansiella tillgångar och ta fram marknadsanalyser som underlag för besluten. Avdelningen svarar för avveckling, säkerhetshantering och betalningsrörelse på dessa områden och producerar TARGET-betalsystemtjänster.