Bytesbalans

Bytesbalansen visade i februari ett underskott på 0,2 miljarder euro, medan den i februari 2011 visade ett lika stort överskott. De senaste tolv månaderna visade bytesbalansen ett kumulativt underskott på 1,9 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i februari ett underskott på 0,4 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen gav ett överskott på 0,08 miljarder euro.
  • Faktorinkomsterna gav ett överskott på 0,2 miljarder euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,15 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 3,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,02 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 1,5 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 1,9 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av februari

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 24 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 693 miljarder euro.
  • Skulderna uppgick till 669 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -55 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
Januari 2012,
mn euro
Februari 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -1 272 175 -230 -1 924
    Varor -1 115 3 -401 -1 689
    Tjänster 926 100 82 960
    Faktorinkomster 552 222 239 442
    Löpande transfereringar -1 636 -150 -150 -1 636
Kapitaltransfereringar 178 13 13 175
Finansiell balans 9 504 5 300 3 645 17 764
    Direkt investeringar -3 858 -443 -24 -3 445
    Portföljinvesteringar 9 614 1 321 1 466 10 791
    Övriga investeringar 3 445 4 218 1 904 9 254
    Valutareserv -320 -196 18 -421
    Finansiella derivat 623 400 281 1 584
Restpost -8 410 -5 488 -3 428 -16 016
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.5.2012 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post