Euroförfalskningar

I den interaktiva statistiksammanställningen finns samlat uppgifter om antalet förfalskade eurosedlar och euromynt som påträffats i omlopp i Finland. Mer ingående information om euroförfalskningar och hur man kan känna igen en förfalskning finns på sidan Förfalskningar.

Ta en titt på antalet förfalskningar på finska eller på engelska.

Konsumentenkät om betalningssätt och kontanter

Finlands Bank undersöker konsumenternas användning av kontanter och andra betalningssätt med en årlig konsumentenkät. För denna interaktiva sammanställning har vi samlat uppgifter om konsumenternas betalningsvanor och deras tillfredsställelse med tillgången på kontanter.

Ta en titt på svaren på konsumentenkäten på finska eller på engelska.

Europeiska centralbanken (ECB) har genomfört undersökningar av konsumenters betalningsvanor i euroområdet. Den senaste undersökningen genomfördes 2019 och ECB har publicerad en rapport som presenterar de huvudsakliga resultaten. Sammanfattningen är tillgänglig också på svenska. 

Kontantautomater samt uttag och insättningar i automat

Uppgifter om uttag och insättningar av kontanter i automat samt antalet automater ingår i betalningsstatistiken.