De ekonomiska utsikterna för Ryssland återspeglades klart i de finskregistrerade investeringsfondernas investeringar år 2014. Under året minskade investeringsfondernas fordringar från Ryssland med nästan 77 procent, dvs. med 0,9 miljarder euro. Av dessa berodde 0,6 miljarder euro på sålda investeringar och övriga realiseringar och 0,3 miljarder euro på nedskrivningar av investeringar. De finländska fonderna tog bort sitt kapital från Ryssland speciellt under årets första (0,4 miljarder euro) och sista (0,1 miljarder euro) kvartal. Den försvagade rubelns direkta inverkan på portföljtillgångarna förblev liten, eftersom över 95 procent av de finländska fondernas investeringar i Ryssland var i dollar.

Även om de finländska investeringsfonderna år 2014 drog sig bort från Ryssland snabbare än under tidigare år, har många av dessa fonder minskat sina investeringar i Ryssland redan tidigare. Störst var investeringarna i februari 2011, då 2,3 miljarder euro (3,6 procent) av de finländska investeringsfondernas kapital var investerat i Ryssland. Fram till slutet av 2014 hade portföljtillgångarna minskat till 288 miljoner euro (0,3 procent).

Det finländska investeringsfondernas
fordringar hos BRICS-länder år 2009–2014 

Med undantag för Ryssland ökade de finländska investeringsfondernas investeringar däremot i alla andra s.k. BRICS-länder under år 2014 med sammanlagt över 60 procent, dvs. till 1,8 miljarder euro.

Överföringar till Sverige dämpade fondkapitalets tillväxt

Fondkapitalet ökade med 0,9 miljarder euro under det sista kvartalet 2014 och uppgick till 89,3 miljarder euro vid utgången av året. Tillväxttakten var klart långsammare än tidigare, då tillgångarna ökade med i genomsnitt 3,1 miljarder euro under de tre föregående kvartalen.

Fondernas nettoinvesteringar var 0,35 miljarder euro negativa under årets sista kvartal.  Detta berodde speciellt på de fondfusionsarrangemang som genomfördes i slutet av året och där tillgångar som förvaltas av finskregistrerade fonder överfördes till Sverige. Samtidigt bidrog emellertid positiva omvärderingar till att öka det sammanräknade fondkapitalet med 1,2 miljarder euro.

Granskat per typ av fond gjordes flest nettoteckningar, ca 1,5 miljarder euro, i räntefonder under årets sista kvartal. Nettoteckningar i aktiefonder var däremot 1,1 miljarder euro negativa under årets sista kvartal. Detta berodde till största delen på fondfusioner, men även utan dem skulle nettoteckningarna i aktiefonder ha blivit negativa.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Topias Leino, tfn 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 30.4.2015 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.