Genom gräsrotsfinansiering[1] insamlades 2017 finansiering för ett sammanlagt värde av nästan 247 miljoner euro, vilket är över 61 % mer än 2016 (153 mn euro). Jämfört med 2014 har den finländska marknaden för gräsrotsfinansiering nästan femdubblats.[2] Enligt en rapport som publicerats av Universitetet i Cambridge var den finländska marknaden för gräsrotsfinansiering den femte största i Europa mätt i volym 2016.

De viktigaste formerna av gräsrotsfinansiering för företag är lånebaserad och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. År 2017 förmedlades lånebaserad gräsrotsfinansiering för ett värde av 75,8 miljoner euro, vilket är ca 64 % mer än 2016. Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades i sin tur för ett värde av 63,0 miljoner euro, vilket är nästan 51 % mer än under året förut. Av de olika formerna av gräsrotsfinansiering ökade den produkt- och vederlagsbaserade gräsrotsfinansieringen måttligare: ökningen var 5 % jämfört med 2016 och finansiering förmedlades för sammanlagt 1,0 miljoner euro.

Antalet projekt på tjänsteplattformarna har ökat

 

Person-till-person-lånen till privatpersoner har ökat

Person-till-person-lånen till konsumenter ökade under 2017 med 67 % och värdet av de förmedlade lånen var nästan 107 miljoner euro. Person-till-person-lån svarar för ca 1 % av  hushållens sammanlagda konsumtionskrediter (19 md euro). Av person-till-person-lånen till privatpersoner finansieras 58 % av andra konsumenter och den återstående andelen av andra investerare. Genomsnittsstorleken på person-till-person-lån till konsumenter var 4 500 euro 2017.

Finlands Bank började sammanställa statistik över gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån 2018. För statistiken insamlas bl.a. uppgifter om de olika formerna av gräsrotsfinansiering, såsom investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansiering samt person-till-person-lån mellan konsumenter. Uppgifter samlas in exempelvis om beloppet av den förmedlade finansieringen, antalet investeringar och investerare samt lyckade och misslyckade projekt. Statistiken samlas in årligen.

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland

 

2016 mn euro

2017 mn euro

2017, 12 mån. förändring, %

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

46,3

75,8

64

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

41,8

63,0

51

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering

0,96

1,0

5

Person-till-person-lån till konsumenter

64,2

106,8

67

Sammanlagt

153,2

246,7

61

Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 29 92, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Katja Haavanlammi, telefon 09 183 24 15, e-post: katja.haavanlammi(at)bof.fi.

 

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

 

[1] Inkl. investerings-, låne-, produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån till konsumenter. I siffrorna ingår lyckade projekt för personer som ansökt om inhemsk eller utländsk finansiering. Andelen personer som fått utländsk finansiering är dock liten, ca 1,3 %, och gäller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

[2] http://vm.fi/documents/10623/1985149/Joukkorahoitus+Suomessa%2C+ruotsi/869eaabc-6b95-4650-88f2-63c2bdb79c22/Joukkorahoitus+Suomessa%2C+ruotsi.pdf

[3] I siffran ingår investeringsbaserad, lånebaserad samt produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering.