Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningarna av nya bolån till hushållen i mars 2009 uppgick till 1,4 miljarder euro, vilket var 125 miljoner euro mer än i februari. Under årets tre första månader betalades nya bolån ut i ungefär samma takt som under motsvarande period 2005. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån var i mars 2,66 %, vilket var 0,24 procentenheter lägre än i februari. Det utestående beloppet av bolån från monetära finansinstitut (MFI) till hushåll uppgick vid slutet av mars till 68,2 miljarder euro, vilket innebar en ökning på 7,5 % från mars 2008. Genomsnittsräntan på utestående bolån minskade från februari med 0,4 procentenheter till 3,53 % i mars.

MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag ökade med 11,8 % på årsbasis. Från februari till mars minskade den med 0,1 miljarder euro. I mars uppgick denna utlåning till 57,5 miljarder euro med en genomsnittsränta på 3,53 %. Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i mars för 6,4 miljarder euro mot 6,2 miljarder euro i februari. Genomsnittsräntan på nya avtal minskade från 2,99 % i februari till 2,66 % i mars.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i mars till 73,8 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än i februari. På årsbasis ökade hushållsinlåningen med 9,7 % och genomsnittsräntan var 1,75 %. De sjunkande inlåningsräntorna har lett till att hushållen flyttat över sina tillgångar från tidsbundna konton till andra inlåningsformer, såsom transaktionskonton och olika slags investeringskonton. Sedan september har tillgångarna på tidsbundna konton minskat med 3,1 miljarder euro medan den övriga inlåningen har ökat med 4,6 miljarder euro.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Upplysningar: 
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, kimmo.koskinen(at)bof.fi