Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %.
 
När det gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder har vi börjat utöka våra månatliga köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar till 80 miljarder euro. Fokus ligger nu på genomförandet av ytterligare extraordinära åtgärder om vilka beslut fattades den 10 mars 2016. Mer information om aspekter av genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn kommer att lämnas på ECB:s webbplats efter presskonferensen.
 
ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.