Höstens Ekonomi i klartext-seminarium ordnas som ett hybridseminarium på Finlands Banks myntmuseum den 8–9 september 2022. Seminarierna är riktade till lärare, rektorer, studiehandledare och lärarstudenter på alla utbildningsnivåer och deltagande är gratis.

Temat för den första seminariedagen är Finlands ekonomi. Förmiddagens program består av expertanföranden. Eftermiddagens program är indelat i 15 minuters informationsinslag som deltagarna kan ställa frågor om. 

Andra dagens tema är ”Bättre koll på privatekonomin – ekonomiskt kunnande för unga”. Förmiddagens program består av expertanföranden. Under eftermiddagen hörs case-presentationer med konkreta exempel på ekonomiutbildningen vid olika skolor. Case-presentationernas teman diskuteras också på plats tillsammans. 

Du kan välja mellan att delta på plats eller följa programmet på webben. I programmet finns gott om tid för gemensam diskussion och nätverkande med kollegor. Anmälningstiden till seminariet går ut den 31 augusti.

Anmäl dig till seminariet här »

Inspelningar av seminariet finns tillgängliga på Ekonomi i klartext-seminariets webbsida.

Arrangörer för seminarierna är Finans Finland rf, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS, Utbildningsstyrelsen, Börsstiftelsen, Ekonomi och ungdom TAT och Finlands Bank.

Läs mer om seminariet på Finlands Banks webbplats »

Närmare upplysningar:

  • rådgivare för ekonomiskt kunnande Anu Raijas, raijas@bof.fi, telefon 09 183 26 25