Finlands Banks skyldighet att lösa in sedlar och mynt i mark går ut den 29 februari 2012, tio år efter det att inväxlingsperioden (då finska mark användes parallellt med euro) avslutades.
 
Finlands Bank rekommenderar att de som önskar växla mark till euro i första hand vänder sig till den egna banken. Bankerna tar efter eget gottfinnande emot mark från sina egna kunder. Man kan också höra sig för om inlösen av mark hos Forex som är specialist på valutaväxling.
 
Det är också möjligt att på egen bekostnad sända marksedlar och  mynt per post till Finlands Bank för inlösen. Adressen är FINLANDS BANK, Kundkassan, PB 160, 00101 Helsingfors.
Finlands Bank har en kundkassa på Fredsgatan 19 i Helsingfors, som tar emot mark för inlösen till euro. Kundkassan håller öppet vardagar kl. 10–12 och 13–15. Finlands Banks regionkontor har ingen kundkassa.
 
Finlands Banks skyldighet att lösa in finska mark gäller alla sedlar som givits ut 1945 eller senare och den sista myntserien som användes före övergången till euro. Inlösenskyldigheten gäller även jubileumsmynt som präglats 1989 eller senare.
 
Mer information och bilder på de mark som kan lösas in finns på Finlands Banks webbplats
http://www.suomenpankki.fi/sv/setelit_ja_kolikot/markkojen_vaihtaminen_euroiksi/Pages/default.aspx.
 
Observera att centralbanken löser in marksedlarna och  mynten till deras nominella värde. Ibland kan samlar- eller affektionsvärdet vara högre än det nominella värdet.
 
Beloppet av fortfarande utelöpande finska mark uppgår till ca 1,7 miljarder mark, som utgörs av sedlar för ca 750 miljoner mark, mynt för 591 miljoner mark och jubileumsmynt för ca 330 miljoner mark.

Ytterligare upplysningar lämnas av ledande rådgivare Kenneth Sainio, telefon 010 831 3463.