Penningpolitiktävlingen Generation €uro Students’ Award för elever på andra stadiet
Generation €uro Students’ Award är en ny tävling inom euroområdet. Syftet med tävlingen är att introducera elever på andra stadiet i penningpolitiska beslut och ekonomiska grundbegrepp.
 
Tävlingen arrangeras samtidigt i alla euroländer. Tävlingsarrangör i Finland är Finlands Bank. De internationella skolorna i Finland och Europaskolorna tävlar i Europeiska centralbankens regi.
Generation €uro Students’ Award är öppen för alla elever på andra stadiet, som ska delta i tävlingen som lag. Den första av de tre tävlingsomgångarna genomförs på webben och inleds i början av oktober. De bästa lagen i första omgången går vidare till andra omgången, som är en essäuppgift. Tredje omgången arrangeras på Finlands Bank och de lag som tagit sig så långt kommer att premieras. De vinnande lagen från alla euroländer inbjuds också till en prisutdelningsceremoni på Europeiska centralbanken i Frankfurt.
 
Ekonomiska kunskaper har blivit allt viktigare till följd av finanskrisen. Det är viktigt att unga är medvetna om sina egna ekonomiska möjligheter och kan bedöma de risker som olika alternativ innebär. Generation €uro Students’ Award ger elever på andra stadiet en unik möjlighet att sätta sig in i penningpolitiken på ett modernt och roligt sätt, inom ramen för en gemensam tävling för hela euroområdet.
 
Närmare information om tävlingens tidsschema och tävlingsomgångarna finns på webbplatsen Generation €uro www.generationeuro.eu och på Finlands Banks webbsida www.suomenpankki.fi/globalassets/sv/suomen_pankki/yleisopalvelut/utbildningssamarbete.
 
Närmare information lämnas av informatör Iina Lario, telefon 010 831 2689.