​Avdelningschef, ekonomie doktor Kimmo Virolainen (52) har som representant för Finland utnämnts till ställföreträdande direktionsmedlem i Internationella valutafondens (IMF) direktion. Han inleder sin treåriga mandatperiod på de nordiska och baltiska ländernas kontor i Washington i januari 2016.

Virolainen har varit chef för Finlands Banks avdelning för finansiell stabilitet och statistik sedan 2008 och innan dess tjänstgjort på olika poster i banken sedan 1994. Virolainen är medlem i tillsynsnämnden i Europeiska centralbankens gemensamma tillsynsmekanism och är också Finlands Banks representant i Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse.

Finlands Bank svarar för kontakterna mellan Finland och Internationella valutafonden. Länderna i den nordisk-baltiska valkretsen har en gemensam representant i IMF:s direktion.