"Av alla eurosedlar finns det mest 50-eurosedlar i omlopp. De står för 45 % eller 8 miljarder av alla utelöpande eurosedlar", berättar chefen för Finlands Banks kontantförsörjningsavdelning Päivi Heikkinen.

I likhet med 20-eurosedeln har den nya 50-eurosedeln ett hologram med ett transparent fönster i vilket ett porträtt av Europa, en gestalt från den grekiska mytologin, framträder. Sedeln har också glänsande valörsiffror som växlar färg mellan blått och grönt när sedeln lutas.

Även om de nya sedlarna tas i bruk cirkulerar de gamla 50-eurosedlarna parallellt med de nya. De gamla sedlarna dras småningom in när de slitits ut och lämnas in till centralbanken.

"De nya 50-eurosedlarna kan tas ut i bankautomat i Finland efter hand som automaterna fylls på. Senast i slutet av veckan finns de tillgängliga i alla kontantautomater i Finland", säger Heikkinen.

Som bäst pågår en uppgradering av hela eurosedelserien. Eurosedlarna av valörerna 5, 10 och 20 har redan bytts ut. Motiven för den nya sedelserien har utvecklats utgående från den första serien.

Mer information och material om de nya sedlarna finns på adressen www.nya-eurosedlar.eu. Broschyrer för allmänheten och kontanthanterare kan beställas från Finlands Bank på adressen www.suomenpankki.fi/bestall.

Upplysningar:

Avdelningschef Päivi Heikkinen, telefon 010 831 34 73
Informatör Eira Heinämies, telefon 010 831 24 69