Nya 100- och 200-eurosedlar tas i bruk tisdagen den 28 maj 2019 i alla euroländer. Efter en modernisering som pågått under flera år är sedelserien därmed komplett. De nya sedlarna är försedda med mer sofistikerade säkerhetsdetaljer, vilket gör dem svårare att förfalska.

"Sedlarna är fulla av högteknologi. Tack vare de nya säkerhetsdetaljerna behåller vi vårt goda försprång till sedelförfalskarna", konstaterar avdelningschefen för betalningssystemsavdelningen Päivi Heikkinen.

De nya 100- och 200-eurosedlarna är försedda med en ny och innovativ säkerhetsdetalj, ett satellithologram med €-symboler som cirklar runt valörsiffran. Den smaragdgröna valörsiffran, som finns på alla sedlar i den nya serien, har också förnyats, och inuti den syns nu €-symboler. Sedlarna är smalare än tidigare och får därför bättre plats i plånboken utan att de slits i kanterna.

"Människor ska tryggt kunna ta emot sedlar. Det är bra att känna till åtminstone några av sedlarnas säkerhetsdetaljer", säger Heikkinen.

De nya sedlarna har större hållbarhet än sedlarna i den ursprungliga eurosedelserien. De behöver således inte bytas ut lika ofta, vilket både skonar naturen och sparar kostnader.

Alla gamla eurosedlar förblir lagliga betalningsmedel i hela euroområdet och behöver inte särskilt bytas ut mot nya.

Ytterligare information och material om de nya sedlarna finns på Finlands Banks och Europeiska centralbankens webbplatser.

Upplysningar:

Byråchef Jussi Kangas, telefon 09 183 34 32.
Senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06.