Finlands Bank månar om medarbetarnas säkerhet och välbefinnande. Finlands Bank har tillsatt en grupp under ledning av direktionens vice ordförande Marja Nykänen för att bevaka coronavirusläget och samordna åtgärderna med anledning av viruset. Som ett led i beredskapsåtgärderna har banken ökat distansarbetet och ställt in tjänsteresorna. Finlands Bank ställer likaså in alla publikevenemang och seminarier till slutet av maj. Bokade visningar på Finlands Banks myntmuseum ställs in och inga nya bokningar tas tills vidare emot.

Finlands Bank har beredskap för att sköta sina myndighetsuppdrag under medarbetarnas eventuella sjukfrånvaro eller karantän. Banken funktionstestar regelbundet sina olika beredskapssystem och har nu utvidgat testerna med anledning av coronaläget.

I sitt beredskapsarbete bedriver Finlands Bank ett nära samarbete med övriga myndigheter samt med Eurosystemet och övriga centralbanker. Beredskapsåtgärderna handlar essentiellt om att kunna sköta myndighetsuppdragen också vid störningar och under undantagsförhållanden.

Finlands Bank bevakar och analyserar läget på finansmarknaden och de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Banken ger den 18 mars 2020 ut en ekonomisk översikt med en uppdaterad bedömning av den ekonomiska tillväxten.

Närmare upplysningar lämnas av

direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07
kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32.