Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Finlands Bank publicerade sin sista årsöversikt över Finlands betalningsbalans den 30 september 2013. Statistikcentralen lägger ut den årliga betalningsbalansstatistiken på sin webbplats den 15 september 2014.

Årsöversikten är uppdelad på bytesbalans, direktinvesteringar och portföljinvesteringar. Översikten innehåller en diagrambilaga och en tabellbilaga (Excel). Årsstatistiken över direktinvesteringar och portföljinvesteringar finns nu sammanställd i denna översikt och publiceras alltså inte längre separat.
 
Uppdaterade Exceltabeller finns under Tabeller.
Fr.o.m. år 2012  publiceras årsöversikten endast på finska och på engelska.
 
 

2010

Finlands betalningsbalans, årsöversikt 2010–2011/I–II, publicerats 31.10.2011
2010. 28 s.

 Ladda ned  (411,6 kB)

Finlands betalningsbalans - preliminär översikt 2010, tabeller, publicerats 15.3.2011
2010. 17 s.

 Ladda ned (301 kB)

2009

Finlands betalningsbalans, årsöversikt 2009, publicerats 29.10.2010
2009. 26 s.

Ladda ned (307,97 kB)

Finlands betalningsbalans - årsöversikt 2009, tabeller, publicerade 30.9.2010
2009. 17 sidor.

Ladda ned (246,5 kB)

Finlands betalningsbalans - preliminär översikt 2009, tabeller, publicerats 15.3.2010
2009. 27 s.

Ladda ned (632 kB)

2008

Finlands betalningsbalans, årsöversikt 2008, publicerats 26.10.2009
2008. 17 s.

Ladda ned (547,2 kB)

Finlands betalningsbalans, årsöversikt 2008 tabeller, publicerats 30.9.2009
2008. 27 s.

Ladda ned (818,5 kB)

Finlands betalningsbalans, preliminär översikt 2008, publicerats 29.5.2009
2008. 17 s.

Ladda ned (461,22 kB)

Finlands betalningsbalans, preliminär översikt 2008, tabeller, publicerats 13.3.2009
2008. 27 s.

Ladda ned (815,5 kB)

2007

Finlands betalningsbalans, årsöversikt 2007
2007. 17 s.

Ladda ned (470,26 kB)

Finlands betalningsbalans, årsöversikt 2007 tabeller
2007. 27 s.

Ladda ned (807 kB)

Finlands betalningsbalans, preliminär översikt 2007
2007. 17 s.

Ladda ned (204,65 kB)

Finlands betalningsbalans, preliminär översikt 2007 tabeller
2007. 27 s.

Ladda ned (802 kB)