Betaltransaktioner efter instrumenttyp

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Gireringar 866,50 878,89 908,79 943,73 978,61 2601,06 2736,42 2731,85 2579,71 2832,73
Kortbetalningar med finländska kort 1330,68 1419,43 1535,94 1643,07 1828,75 42,51 44,06 45,80 47,43 51,04
Direktdebiteringar* 2,55         2,32        
Checkar inlösta i Finland 0,21 0,08 0,07 0,04 0,03 6,19 1,82 2,25 1,18 0,28

* Inhemska direktdebiteringar före övergången till det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area, SEPA) den 1 februari 2014.

Gireringar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Gireringar* 866,50 878,89 908,79 943,73 978,61 2601,06 2736,42 2731,85 2579,71 2832,73
 
SEPA 860,12 863,69 889,64 922,66 949,70 1729,75 1890,30 1961,18 1730,45 1941,68
Andra än SEPA** 6,38 15,20 19,15 21,06 28,90 871,31 846,12 770,67 849,27 891,05
 
I hemlandet 860,56 870,97 897,65 930,99 962,14 2179,70   2327,84 2138,00 2320,71
Till utlandet sammanlagt 5,94 7,92 11,14 12,74 16,47 421,36   404,01 441,71 512,19
     Belgien 0,12 0,12 0,20 0,22 0,33 4,62 4,85 5,87 11,95 6,84
     Bulgarien 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,13 0,08 0,11 0,16 0,17
     Spanien 0,27 0,37 0,41 0,56   1,87 2,89 3,70 4,62 6,27
     Holland 0,65 0,96 1,64 1,96 2,16 11,09 14,99 13,80 15,69 14,22
     Irland 0,03 0,04 0,11 0,17 0,20 0,59 1,15 1,35 1,51 1,88
     Storbritannien 0,32 0,39 0,53 0,61 0,57 97,74 110,55 103,53 119,33 143,21
     Italien 0,15 0,18 0,30 0,40 0,38 1,46 2,09 2,54 3,47 2,75
     Österrike 0,08 0,10 0,16 0,26 0,25 1,65 1,36 1,90 2,69 2,53
     Grekland 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,14 0,10 0,12 0,12 0,13
     Kroatien 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,09 0,08 0,12 0,08
     Cypern 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06 0,09 0,12 0,12 0,16
     Lettland 0,06 0,09 0,14 0,17 0,38 0,74 0,93 1,16 1,48 1,35
     Litauen 0,03 0,07 0,09 0,16 0,21 0,63 0,98 1,27 1,40 1,34
     Luxemburg 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 1,71 2,76 3,24 6,34 8,31
     Malta 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,12 0,20 0,30 0,14
     Portugal 0,07 0,08 0,07 0,12   0,15 0,23 0,31 0,39 0,57
     Polen 0,10 0,14 0,21 0,26 0,26 3,42 3,31 4,61 4,78 5,38
     Frankrike 0,54 0,46 0,31 0,37 0,63 23,00 28,38 31,58 31,97 30,50
     Rumänien 0,01 0,03 0,08 0,06 0,06 0,07 0,09 0,13 0,15 0,17
     Sverige 0,83 1,07 1,46 1,64 1,42 78,92 81,27 64,85 81,30 84,24
     Tyskland 0,86 1,16 1,78 1,92 1,71 70,72 77,02 80,62 82,11 79,65
     Slovakien 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,11 0,26 0,33 0,42 0,34
     Slovenien 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,10 0,12 0,17 0,20 0,16
     Danmark 0,13 0,17 0,22 0,29 0,24 36,13   9,59 10,09 13,95
     Tjeckien 0,03 0,03 0,05 0,06 0,04 1,21 0,98 1,31 0,80 0,87
     Ungern 0,02 0,03 0,07 0,11 0,14 0,54 0,60 0,81 0,23 0,20
     Estland 0,66 1,29 1,86 2,13 2,14 3,37 4,63 6,04 7,05 6,18
     Övriga världen 0,90 1,03 1,27 1,04   81,04 77,36 64,67 52,93 100,59
Euroområdet sammanlagt 864,14 875,96 904,85 939,61   2301,76   2482,16 2309,84 2484,03
EU sammanlagt 865,60 877,86 907,52 942,68 974,82 2520,02 2659,05 2667,18 2526,78 2732,31
 
Uppdrag på papper 22,66 22,78 20,94 19,51 16,99 90,99 346,44 343,17 295,48 302,79
Elektroniska uppdrag som initieras i en fil eller batch 312,25 340,68 344,25 355,93 365,52 1129,37 1090,09 1149,45 1172,39 1332,36
Enskilda elektroniska uppdrag 531,59 515,43 543,60 568,29 596,13 1380,70 1299,89 1239,23 1111,84 1197,75

* Gireringar innehåller alla kundbetalningar i gireringsform: SEPA samt andra än SEPA (exempelvis kundbetalningar skickade via TARGET2, korrespondentbanksbetalningar och expressbetalningar).
** På grund av rapporteringsproblem är antalen och värdena för 2014 mindre än de faktiska siffrorna.

Korrespondentbanksbetalningar

  Antal (1 000 st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Gireringar 1600,33 1664,15 1783,32 1672,00 1682,41 430,63 454,01 393,30 382,95 441,90
 
Fördelade efter valuta*
     EUR 532,50 514,12 505,90 499,76 514,80 238,45 272,41 249,39 255,20 303,30
     USD 391,96 408,67 415,94 429,36 436,05 95,82 82,71 72,90 81,81 86,77
     SEK 360,13 382,80 371,75 367,27 393,59 35,11 35,96 19,04 14,27 17,73
     GBP 98,36 96,78 99,39 103,45 107,26          
     NOK 46,92 53,86 54,92 57,98 47,50 11,68 9,07 7,01 4,64 4,26
     DKK 25,86 26,56 26,97 27,84 30,23 2,32 2,87 1,46 1,29 2,07
 
Fördelade efter mottagarländer
     Storbritannien 157,67 146,20 154,19 165,13 173,44 92,21 103,57 93,46 106,32 127,93
     Frankrike   7,89 8,95 9,17 9,68 21,49 26,20 28,00 23,50 26,28
     Sverige 406,08 413,22 398,26 399,51 421,56 74,70 71,36 53,15 63,91 120,54
     Tyskland 85,00 74,80 42,49 34,92 36,04 64,24 66,49 64,48 62,39 62,00
     Finland 45,57 90,58 84,00 77,52 83,87 62,84 75,86 61,52 38,73 71,07
     Danmark 36,43 34,38 35,26 35,62 40,19   9,94 6,91 6,82 10,12
     EU sammanlagt 935,86 918,19 1002,80 873,75 877,71 351,63 379,63 331,93 335,08 390,53
     Övriga världen 664,47 745,96 780,51 797,82 804,23 79,01 74,38 61,37 47,86 51,36

* Tabellen visar de största valutorna enligt de senaste transaktionsantal och transaktionsvärde som uppfyller publiceringsvillkoren.

Kortbetalningar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kortbetalningar 1330,68 1419,43 1535,94 1643,07 1828,75 42,51 44,06 45,80 47,43 51,04
Betalningar i fysisk betalterminal 1291,50 1351,42 1320,48 1200,61 1100,34 40,39 41,64 41,74 41,13 41,79
     därav i hemlandet 1245,96 1297,70 1257,64 1132,93 1025,71 38,05 38,93 38,76 37,98 38,24
Kontaktlösa betalningar 3,55 29,14 162,50 376,05 631,52 0,03 0,23 1,36 3,26 5,71
     därav i hemlandet 3,51 28,92 161,40 371,91 619,83 0,03 0,23 1,34 3,22 5,59
Distansbetalningar 35,62 38,87 52,96 66,40 96,89 2,10 2,18 2,70 3,04 3,55
     därav i hemlandet 8,60 7,28 9,73 16,84 37,59 0,80 0,68 0,79 0,92 1,26
 
I hemlandet sammanlagt 1258,07 1333,91 1428,77 1521,67 1683,13 38,88 39,85 40,90 42,12 45,09
Till utlandet sammanlagt 72,61 85,53 107,17 121,39 145,62 3,63 4,21 4,90 5,32 5,95
     Belgien 0,35 0,41 0,46 0,54 0,66 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
     Bulgarien 0,03 0,04 0,05 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
     Spanien 2,82 3,18 3,92 4,92 6,20 0,19 0,22 0,28 0,40 0,41
     Holland 0,86 2,32 7,88 9,00 11,11 0,07 0,10 0,18 0,20 0,28
     Irland 2,19 2,76 3,80 8,32 11,37 0,11 0,15 0,21 0,27 0,35
     Storbritannien 16,22 17,89 24,24 26,88 30,98 0,66 0,77 0,94 1,05 1,19
     Italien 0,82 1,12 1,28 1,50 1,83 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12
     Österrrike 0,40 0,44 0,54 0,62 0,72 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
     Grekland 0,18 0,24 0,38 0,54 0,95 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05
     Kroatien 0,11 0,20 0,28 0,38 0,46 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
     Cypern 0,33 0,43 0,64 0,68 0,80 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03
     Lettland 0,34 0,42 0,59 0,83 1,08 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05
     Litauen 0,14 0,16 0,20 0,24 0,32 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
     Luxemburg 10,98 11,57 8,33 4,80 3,96 0,19 0,24 0,19 0,15 0,16
     Malta 1,65 2,29 3,84 5,27 6,67 0,06 0,08 0,15 0,21 0,26
     Portugal 0,29 0,42 0,59 0,74 0,99 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05
     Polen 0,43 0,56 0,80 0,97 1,28 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04
     Frankrike 2,07 2,47 3,13 2,95 3,16 0,16 0,19 0,23 0,16 0,17
     Rumänien 0,03 0,04 0,06 0,08 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Sverige 9,45 12,45 17,13 20,64 25,15 0,53 0,59 0,69 0,72 0,75
     Tyskland 2,13 2,94 3,34 3,77 5,28 0,20 0,22 0,25 0,26 0,30
     Slovakien 0,03 0,04 0,05 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Slovenien 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Danmark 1,29 1,64 1,91 2,03 2,42 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11
     Tjeckien 0,22 0,30 0,41 0,50 0,68 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04
     Ungern 0,27 0,34 0,41 0,46 0,58 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
     Estland 7,10 7,67 8,43 8,98 9,85 0,27 0,30 0,32 0,32 0,32
     Övriga världen 11,84 13,12 14,41 15,50 18,67 0,86 0,93 0,99 1,02 1,10
Euroområdet sammanlagt 1290,79 1372,85 1476,25 1575,53 1748,29 40,34 41,61 42,99 44,44 47,75
EU sammanlagt 1318,84 1406,31 1521,53 1627,57 1810,08 41,66 43,13 44,81 46,41 49,94
 
Betalningar med debetkort 1189,92 1269,45 1380,62 1492,43 1670,23 34,36 35,29 36,91 38,74 42,06
Betalningar med kort som har fördröjd debetfunktion 15,36 21,08 20,29 20,92 21,65 1,29 1,83 1,84 2,00 2,10
Betalningar med kreditkort 49,87 53,45 63,80 129,71 136,87 2,75 2,95 3,46 6,69 6,88
Betalning med kort som har kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion *** 75,52 75,46 71,23     4,11 4,00 3,58    

* Kortbetalningar som tidigare ingått i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av kortets funktioner, antingen i kategorin ”Betalningar med kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Betalningar med kreditkort”.

Kontanter

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kontantuttag i uttagsautomat 145,1 137,1 124,3     14,4 13,9 13,0 12,1 11,4
     därav uttag med finländska kort 143,7 135,7 123,0     14,2 13,6 12,8 11,9 11,2
Kontantinsättningar via automat 0,8 2,1 2,9     0,3 0,8 1,0    

Antal automater och betalterminaler vid årets slut

  Antal (st.)
  2014 2015 2016 2017 2018
Uttagsautomater 1637 1546 1457 1498 1606
Betalautomater 573 515 466 429 0
Betalterminaler (ETFPOS) 156900 153400      

Kort specificerade efter funktion

  Antal (mn st.)
  2014 2015 2016 2017 2018
Kort sammanlagt* ** 9,0 9,5 9,8 9,9 10,1
     EMV-kompatibla kort   9,4 9,6 9,7 9,9
     Rena magnetbandskort   0,1 0,1   0,1
Kort med kontantuttagsfunktion 9,0 9,4 9,5 9,6 9,9
Kort med betalfunktion  9,0 9,4 9,6 9,8 10,0
      Kort med online-debetfunktion 2,8 2,8 2,8 2,9 3,2
      Kort med offline-debetfunktion 4,3 4,6 4,7 5,1 5,5
      Kort med fördröjd debetfunktion  0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
      Kort med kreditfunktion 1,7 2,0 2,1 4,1 4,2
      Kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion *** 2,5 2,4 2,4 - -
Kombinationskort, dvs. kort med både debetfunktion och antingen fördröjd debetfunktion eller kreditfunktion · · · 2,9 3,1
Kort med kontaktlös betalningsfunktion 1,8 3,8 5,2 6,9 8,0

* Kortet kan ha flera egenskaper och av den anledningen motsvarar summan av olika funktioner inte det totala antalet kort.
** I Finland finns det kort som ansluter sig till elektroniska pengar i omlopp, vilka har beaktats i det totala antalet kort.
*** Kort som tidigare rapporterats i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av vilka funktioner kortet har, antingen i kategorin ”Kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Kort med kreditfunktion”.

E-handel och distansbetalningar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kortbetalningar på distans 35,62 38,87 52,96 66,40 96,89 2,10 2,18 2,70 3,04 3,55
     I Finland 8,60 7,28 9,73 16,84 37,59 0,80 0,68 0,79 0,92 1,26
     Utomlands 27,03 31,59 43,23 49,56 59,30 1,29 1,50 1,90 2,12 2,29
Betalningar med betalknapp 56,88 65,61 77,51 88,20 97,82   4,75 5,43 6,98 7,77

Kundtillämpningar och elektronisk fakturering

  Antal avtal (1 000 st.) Antal transaktioner (mn st.)
  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Kundidentifieringstjänsten (Tupas) 3,8 4,2 4,6 4,4 3,6 56,2 69,4 84,7 100,9 125,2
Nätbanksavtal   6229,8 6426,9 6410,2            
Enskilda konsumenters nätbanksavtal med e-faktureringstjänst 3913,4 4001,6 4097,4 4295,6 6043,7          
Avtal om sändning av nätfakturor* 207,0 254,0 262,9 235,3 247,4          
Avtal om mottagning av nätfakturor** 234,1 236,4 248,3 261,4 274,3          
 
Elektroniska fakturor som skickas av banker och operatörer
Det totala antalet avsända försäljningsfakturor***           190,0 220,0 300,0 318,1 319,8
     därav avsända e-fakturor           130,0 160,0 190,0 215,3 243,9

* Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna skicka nätfakturor (nätfakturor/e-fakturor).
** Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna ta emot nätfakturor.
*** Inkluderar e-fakturor tillsammans med fakturor skickade via e-post och för utskrift.

 

OBS! Tomma fält hänvisar till siffror som inte fyller publiceringsvillkoren.