Betaltransaktioner efter instrumenttyp

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Gireringar 866,50 878,89 908,79 944,57 2601,06 2736,42 2731,85  2786,19
Kortbetalningar med finländska kort 1330,68 1419,43 1535,94  1652,64 42,51 44,06 45,80 47,92 
Direktdebiteringar * 2,55       2,32      
Checkar inlösta i Finland 0,21 0,08 0,07  0,04 6,19 1,82 2,25  1,18

* Inhemska direktdebiteringar före övergången till det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area, SEPA) den 1 februari 2014.

Gireringar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Gireringar * 866,50 878,89 908,79 944,57  2601,06 2736,42 2731,85 2786,19
       
SEPA 860,12 863,69 889,64 923,50  1729,75 1890,30 1961,18 1936,93
Andra än SEPA ** 6,38 15,20 19,15  21,06 871,31 846,12 770,67 849,27
       
I hemlandet 860,56 870,97 897,65 931,83 2179,70   2327,84 2344,48
Till utlandet sammanlagt 5,94 7,92 11,14 12,74 421,36   404,01 441,71
     Belgien 0,12 0,12 0,20 0,22 4,62 4,85 5,87 11,95
     Bulgarien 0,01 0,02 0,04 0,03 0,13 0,08 0,11 0,16
     Spanien 0,27 0,37 0,41 0,56 1,87 2,89 3,70 4,62
     Holland 0,65 0,96 1,64 1,96 11,09 14,99 13,80 15,69
     Irland 0,03 0,04 0,11 0,17 0,59 1,15 1,35 1,51
     Storbritannien 0,32 0,39 0,53 0,61 97,74 110,55 103,53 119,33
     Italien 0,15 0,18 0,30 0,40 1,46 2,09 2,54 3,47
     Österrike 0,08 0,10 0,16 0,26 1,65 1,36 1,90 2,69
     Grekland 0,02 0,02 0,03 0,03 0,14 0,10 0,12 0,12
     Kroatien 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,09 0,08 0,12
     Cypern 0,00 0,01 0,01 0,01 0,06 0,09 0,12 0,12
     Lettland 0,06 0,09 0,14 0,17 0,74 0,93 1,16 1,48
     Litauen 0,03 0,07 0,09 0,16 0,63 0,98 1,27 1,40
     Luxemburg 0,01 0,02 0,02 0,03 1,71 2,76 3,24 6,34
     Malta 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05 0,12 0,20 0,30
     Portugal 0,07 0,08 0,07 0,12 0,15 0,23 0,31 0,39
     Polen 0,10 0,14 0,21 0,26 3,42 3,31 4,61 4,78
     Frankrike 0,54 0,46 0,31 0,37 23,00 28,38 31,58  31,97
     Rumänien 0,01 0,03 0,08 0,06 0,07 0,09 0,13 0,15
     Sverige 0,83 1,07 1,46 1,64 78,92 81,27 64,85  81,30
     Tyskland 0,86 1,16 1,78 1,92 70,72 77,02 80,62  82,11
     Slovakien 0,02 0,02 0,04 0,05 0,11 0,26 0,33 0,42
     Slovenien 0,01 0,01 0,01 0,02 0,10 0,12 0,17 0,20
     Danmark 0,13 0,17 0,22 0,29 36,13   9,59 10,09
     Tjeckien 0,03 0,03 0,05 0,06 1,21 0,98 1,31 0,80
     Ungern 0,02 0,03 0,07 0,11 0,54 0,60 0,81 0,23
     Estland 0,66 1,29 1,86 2,13 3,37 4,63 6,04 7,05
     Övriga världen (Alla - EU) 0,90 1,03 1,27 1,04 81,04 77,36 64,67 52,93
Euroområdet sammanlagt 864,14 875,96 904,85 940,45 2301,76   2482,16 2516,32
EU sammanlagt 865,60 877,86 907,52 943,52 2520,02 2659,05 2667,18 2733,27
       
Uppdrag på papper 22,66 22,78 20,94 19,51 90,99 346,44 343,17  295,48
Elektroniska uppdrag som initieras i en fil eller batch  312,25 340,68 344,25 355,93  1129,37 1090,09 1149,45 1172,39
Enskilda elektroniska uppdrag 531,59 515,43 543,60 569,13 1380,70 1299,89 1239,23 1318,32

* Gireringar innehåller alla kundbetalningar i gireringsform: SEPA samt andra än SEPA (exempelvis kundbetalningar skickade via TARGET2, korrespondentbanksbetalningar och expressbetalningar).
** På grund av rapporteringsproblem är antalen och värdena för 2014 mindre än de faktiska siffrorna.

SEPA-gireringar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SEPA-gireringar 860,12 863,69 889,64 923,50 1729,75 1890,30 1961,18 1936,93
     I hemlandet 852,75 857,44 880,30 912,46 1675,04   1897,34 1855,63
     Euroområdet 858,27 862,21 887,25 920,91 1709,95   1936,07 1902,58
     EU 859,84 863,42 889,16 923,27 1727,23 1888,07 1958,37 1932,71
     Övriga världen (Alla - EU) 0,28 0,28 0,47 0,23 2,51 2,23 2,80 4,22

Korrespondentbanksbetalningar

  Antal (1 000 st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Gireringar 1600,33 1664,15 1783,32  1672,00 430,63 454,01 393,30 382,95 
       
Fördelade efter valuta *   
     EUR 532,50 514,12 505,90 499,73  238,45 272,41 249,39  255,20
     USD 391,96 408,67 415,94  429,36 95,82 82,71 72,90  81,81
     SEK 360,13 382,80 371,75 367,27  35,11 35,96 19,04  14,27
     GBP 98,36 96,78 99,39 103,45        
     NOK 46,92 53,86 54,92 57,98  11,68 9,07 7,01 4,64
     DKK 25,86 26,56 26,97  27,84 2,32 2,87 1,46 1,29 
       
Fördelade efter mottagarländer   
     Storbritannien 157,67 146,20 154,19 165,13  92,21 103,57 93,46 106,32
     Frankrike   7,89 8,95 9,17 21,49 26,20 28,00 23,50
     Sverige 406,08 413,22 398,26  399,51 74,70 71,36 53,15 63,91
     Tyskland 85,00 74,80 42,49 34,92  64,24 66,49 64,48 62,39
     Finland 45,57 90,58 84,00 77,52  62,84 75,86 61,52 38,73
     Danmark 36,43 34,38 35,26 35,62    9,94 6,91 6,82
     EU sammanlagt 935,86 918,19 1002,80 873,75  351,63 379,63 331,93 335,08
     Övriga världen 664,47 745,96 780,51 798,26  79,01 74,38 61,37 47,86

* Tabellen visar de största valutorna 2017 enligt transaktionsantal och transaktionsvärde som uppfyller publiceringsvillkoren.

Kortbetalningar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Kortbetalningar 1330,68 1419,43 1535,94 1652,64  42,51 44,06 45,80  47,92
         
Betalningar i fysisk betalterminal 1291,50 1351,42 1320,48 1207,19 40,39 41,64 41,74  41,45
     därav i hemlandet 1245,96 1297,70 1257,64 1138,48 38,05 38,93 38,76  38,23
Kontaktlösa betalningar 3,55 29,14 162,50 376,05 0,03 0,23 1,36  3,26
     därav i hemlandet 3,51 28,92 161,40 371,91 0,03 0,23 1,34 3,22 
Distansbetalningar 35,62 38,87 52,96 69,40 2,10 2,18 2,70 3,20 
     därav i hemlandet 8,60 7,28 9,73 17,71 0,80 0,68 0,79 0,97 
       
I hemlandet sammanlagt 1258,07 1333,91 1428,77 1528,10 38,88 39,85 40,90 42,43
Till utlandet sammanlagt 72,61 85,53 107,17 124,54 3,63 4,21 4,90 5,49
     Belgien 0,35 0,41 0,46 0,56 0,03 0,03 0,03 0,03
     Bulgarien 0,03 0,04 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
     Espanja 2,82 3,18 3,92 5,07 0,19 0,22 0,28 0,42
     Holland 0,86 2,32 7,88 9,33 0,07 0,10 0,18 0,21
     Irland 2,19 2,76 3,80 8,67 0,11 0,15 0,21 0,28
     Storbritannien 16,22 17,89 24,24 27,26 0,66 0,77 0,94 1,06
     Italien 0,82 1,12 1,28 1,55 0,07 0,09 0,10 0,11
     Österrrike 0,40 0,44 0,54 0,64 0,04 0,04 0,05 0,05
     Grekland 0,18 0,24 0,38 0,56 0,02 0,03 0,03 0,05
     Kroatien 0,11 0,20 0,28 0,39 0,01 0,01 0,02 0,02
     Cypern 0,33 0,43 0,64 0,68 0,01 0,02 0,02 0,03
     Lettland 0,34 0,42 0,59 0,84 0,02 0,02 0,03 0,04
     Litauen 0,14 0,16 0,20 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01
     Luxemburg 10,98 11,57 8,33 5,14 0,19 0,24 0,19 0,16
     Malta 1,65 2,29 3,84 5,13 0,06 0,08 0,15 0,19
     Portugal 0,29 0,42 0,59 0,76 0,02 0,03 0,03 0,04
     Polen 0,43 0,56 0,80 0,99 0,02 0,02 0,03 0,03
     Frankrike 2,07 2,47 3,13 3,03 0,16 0,19 0,23 0,17
     Rumänien 0,03 0,04 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
     Sverige 9,45 12,45 17,13 21,25 0,53 0,59 0,69 0,75
     Tyskland 2,13 2,94 3,34 3,93 0,20 0,22 0,25 0,28
     Slovakien 0,03 0,04 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
     Slovenien 0,04 0,06 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
     Danmark 1,29 1,64 1,91 2,09 0,07 0,08 0,09 0,10
     Tjeckien 0,22 0,30 0,41 0,51 0,01 0,02 0,02 0,03
     Ungern 0,27 0,34 0,41 0,47 0,01 0,02 0,02 0,02
     Estland 7,10 7,67 8,43 9,08 0,27 0,30 0,32 0,32
     Övriga världen (Alla - EU) 11,84 13,12 14,41 16,00 0,86 0,93 0,99 1,06
Euroområdet sammanlagt 1290,79 1372,85 1476,25 1583,51 40,34 41,61 42,99 44,83
EU sammanlagt 1318,84 1406,31 1521,53 1636,64 41,66 43,13 44,81 46,85
       
Betalningar med debetkort 1189,92 1269,45 1380,62 1492,43 34,36 35,29 36,91 38,74
     Betalningar i fysisk betalterminal 1173,30 1223,08 1189,41 1077,87 33,93 34,51 34,65 34,30
     Kontaktlösa betalningar 3,34 28,59 161,29 373,15 0,03 0,23 1,34 3,24
     Distansbetalningar 13,28 17,77 29,92 41,41 0,41 0,55 0,91 1,20
       
     I Finland 1151,58 1221,72 1316,10 1414,18 33,16 33,78 34,92 36,35
     Utomlands 38,34 47,72 64,52 78,25 1,20 1,51 1,99 2,39
       
Betalningar med kort som har fördröjd debetfunktion 15,36 21,08 20,29 20,92 1,29 1,83 1,84 2,00
     Betalningar i fysisk betalterminal 13,25 17,28 17,73   1,04 1,36 1,35  
     Kontaktlösa betalningar                
     Distansbetalningar       3,10       0,57
 
     I Finland 12,34 16,70 15,55 15,64 0,82 1,13 1,12 1,21
     Utomlands 3,02 4,38 4,75 5,28 0,47 0,70 0,72 0,79
                 
Betalningar med kreditkort 49,87 53,45 63,80 139,28 2,75 2,95 3,46 7,17
    Betalningar i fysisk betalterminal 47,64 50,34 57,77   2,59 2,75 3,06  
    Kontaktlösa betalningar 0,04 0,15 0,40   0,00 0,00 0,00  
    Distansbetalningar 2,19 2,96 5,62 24,89 0,16 0,22 0,40 1,44
 
    I Finland 38,54 39,97 45,17 98,28 2,04 2,14 2,39 4,87
    Utomlands 11,33 13,48 18,62 41,01 0,71 0,80 1,08 2,30
 
Betalning med kort som har kreditfunktion och/eller
fördröjd debetfunktion *
75,52 75,46 71,23   4,11 4,00 3,58  
    Betalningar i fysisk betalterminal 57,31 60,72 55,56   2,83 3,04 2,68  
    Kontaktlösa betalningar                
    Distansbetalningar                
 
    I Finland 55,60 55,52 51,95   2,86 2,80 2,47  
    Utomlands 19,92 19,94 19,28   1,25 1,20 1,11  

* Kortbetalningar som tidigare ingått i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av kortets funktioner, antingen i kategorin ”Betalningar med kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Betalningar med kreditkort”.

Kontanter

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Kontantuttag i uttagsautomat 145,1 137,1 124,3   14,4 13,9 13,0 12,1 
     därav uttag med finländska kort 143,7 135,7 123,0   14,2 13,6 12,8 11,9
Kontantinsättningar via automat 0,8 2,1 2,9   0,3 0,8 1,0  

Antal automater och betalterminaler vid årets slut

  Antal (st.)
  2014 2015 2016 2017
Uttagsautomater 1637 1546 1457 1498 
Betalautomater 573 515 466  429
Betalterminaler (ETFPOS) 156900 153400         

Kort specificerade efter funktion

  Antal (mn st.)
  2014 2015 2016 2017
Kort sammanlagt * ** 9,0 9,5 9,8 9,9
     EMV-kompatibla kort   9,4 9,6 9,6
     Rena magnetbandskort   0,1 0,1  
Kort med kontantuttagsfunktion 9,0 9,4 9,5 9,6
Kort med betalfunktion 9,0 9,4 9,6 9,8
     Kort med online-debetfunktion 2,8 2,8 2,8 2,9
     Kort med offline-debetfunktion 4,3 4,6 4,7 5,1
     Kort med fördröjd debetfunktion  0,4 0,5 0,5 0,4
     Kort med kreditfunktion 1,7 2,0 2,1 4,3
     Kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion *** 2,5 2,4 2,4  
Kombinationskort, d.v.s. kort med både debetfunktion och antingen fördröjd debetfunktion eller kreditfunktion       3,1
Kort med kontaktlös betalningsfunktion 1,8 3,8 5,2 7,0

* Kortet kan ha flera egenskaper och av den anledningen motsvarar summan av olika funktioner inte det totala antalet kort.
** I Finland finns det kort som ansluter sig till elektroniska pengar i omlopp, vilka har beaktats i det totala antalet kort.
*** Kort som tidigare rapporterats i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av vilka funktioner kortet har, antingen i kategorin ”Kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Kort med kreditfunktion”.

E-handel och distansbetalningar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Kortbetalningar på distans 35,62 38,87 52,96 69,40 2,10 2,18 2,70 3,20
     I Finland 8,60 7,28 9,73 17,71 0,80 0,68 0,79 0,97
     Utomlands 27,03 31,59 43,23 51,69 1,29 1,50 1,90 2,23
Betalningar med betalknapp 56,88 65,61 77,51 88,20   4,75 5,43 6,98

Kundtillämpningar och elektronisk fakturering

  Antal avtal (1 000 st.) Antal transaktioner (mn st.)
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Kundidentifieringstjänsten (Tupas) 4 4 5 4 56,2 69,4 84,7 100,9
Nätbanksavtal   6230 6427 6647        
Enskilda konsumenters nätbanksavtal med e-faktureringstjänst 3913 4002 4097 4296        
Avtal om sändning av nätfakturor * 207 254 263 235        
Avtal om mottagning av nätfakturor ** 234 236 248 261        
 
Elektroniska fakturor som skickas av banker och operatörer ***    
     Det totala antalet avsända elektroniska fakturor         190 220 300 330 ****
     Fakturor som förmedlats till mottagarna i form av elektroniska fakturor         130 160 190 220 ****

* Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna skicka nätfakturor (nätfakturor/e-fakturor).
** Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna ta emot nätfakturor.
*** Inkluderar nätfakturor samt EDIFACT, XML o.d. fakturor som skickats av operatörer. Inkluderar inte fakturor per e-post. Siffran för 2014 innehåller inte EDIFACT, XML o.d. fakturor som skickats av operatörer.
**** Preliminär uppgift  

 

 

OBS! Tomma fält hänvisar till siffror som inte fyller publiceringsvillkoren eller där rapporteringsproblem förekommit. Publiceringsvillkoren innebär att siffran har rapporterats av minst tre rapportörer och att andelen av enskilda rapportörer inte stiger över 80 %. Fält kan också lämnas tomma om man med hjälp av dem kan räkna ut enskilda siffror som inte fyller publiceringsvillkoren.