BETALTRANSAKTIONER EFTER INSTRUMENTTYP

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skickade gireringar 908,46 943,91 979,11 1066,90 1086,23 1179,39 2532,65 2579,84 2823,89 2748,06 2814,43 2945,27
Kortbetalningar med finländska kort 1535,98 1643,07 1828,75 1947,04 1796,51 1893,14 45,80 47,43 51,04 54,14 52,21 57,01
Direktdebiteringar*     0,13 0,13 0,33 1,04   0,31 0,44 0,40 0,41 0,95
Checkar inlösta i Finland 0,07 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 2,25 1,18 0,28 0,06 0,02 0,00

* Med övergången till det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area, SEPA) i februari 2014 ersattes inhemska direktdebiteringar främst av lösningar för e-fakturering. Användningen av SEPA-direktdebiteringar i Finland är låg.

Gireringar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skickade gireringar* 908,46 943,91 979,11 1066,90 1086,23 1179,39 2532,65 2579,84 2823,89 2748,06 2814,43 2945,27
därav skickade expressbetalningar**       12,60 50,49 60,65       1,78 18,46 68,30

* Gireringar innehåller alla kundbetalningar i gireringsform: SEPA samt andra än SEPA (exempelvis kundbetalningar skickade via TARGET2, korrespondentbanksbetalningar och expressbetalningar).
** Expressbetalningar är elektroniska detaljhandelsbetalningar som är tillgängliga 24/7/365 och resulterar i omedelbar eller nära omedelbar interbank-clearing av transaktionen och kreditering av betalningsmottagarens konto med bekräftelse till betalaren, oavsett underliggande betalningsinstrument, arrangemang för clearing och avveckling.

 

  Antal (mn st.)
Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skickade SEPA-gireringar 889,64 922,66 946,70 1027,36 1050,18 1138,46 1961,24 1937,06 2125,47 1911,47 1935,96 1805,80
Skickade gireringar, icke SEPA 19,15 21,06 28,90 38,74 36,04 40,93 571,41 642,78 698,42 836,59 878,47 1139,47
  Antal (mn st.)
Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Finland 897,65 930,99 962,14 1047,99 1071,80 1160,78 2128,61 2138,06 2320,83 2162,72 2236,97 2036,61
Till utlandet sammanlagt 11,14 12,74 16,47 18,91 14,43 18,60 404,04 441,78 503,05 585,34 577,46 908,66
Belgien 0,20 0,22 0,43 0,58 0,67 0,55 5,87 11,95 8,21 7,70 12,18 13,37
Bulgarien 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 0,11 0,16 0,20 0,22 0,22 0,55
Spanien 0,41 0,56 1,18 1,30 0,87 0,56 3,70 4,62 7,23 10,23 11,52 14,62
Holland 1,64 1,97 2,40 1,69 0,84 0,95 13,80 15,69 17,37 18,75 20,00 34,43
Irland 0,11 0,17 0,26 0,40 0,24 0,63 1,35 1,51 3,12 8,97 14,38 50,52
Storbritannien 0,53 0,61 0,73 0,82 0,66 0,78 103,53 119,33 147,97 146,22 146,16 166,54
Italien 0,30 0,40 0,52 0,54 0,36 0,44 2,54 3,47 4,25 5,03 3,74 5,92
Österrike 0,17 0,27 0,39 0,42 0,34 0,41 1,90 2,70 3,81 3,84 3,45 8,08
Grekland 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03 0,12 0,12 0,18 0,21 0,15 0,21
Kroatien 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 0,12 0,14 0,16 0,12 0,20
Cypern 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,12 0,12 0,12 0,17 0,15 0,10 0,29
Lettland 0,14 0,17 0,49 0,60 0,46 0,86 1,16 1,48 1,90 2,14 1,51 2,46
Litauen 0,09 0,16 0,31 0,51 0,67 1,57 1,27 1,40 2,28 2,83 2,46 5,41
Luxemburg 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,12 3,24 6,34 8,72 12,23 13,09 21,44
Malta 0,01 0,01 0,04 0,06 0,12 0,15 0,20 0,30 0,21 0,21 0,25 0,58
Portugal 0,07 0,12 0,25 0,14 0,09 0,07 0,31 0,39 0,75 0,53 0,56 0,52
Polen 0,21 0,26 0,34 0,39 0,31 0,40 4,61 4,78 6,37 8,54 6,99 11,26
Frankrike 0,31 0,37 0,77 1,99 1,05 0,45 31,62 32,01 32,49 42,44 43,18 67,54
Rumänien 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,13 0,15 0,25 0,32 0,25 0,90
Sverige 1,46 1,64 1,67 1,78 1,56 1,89 64,85 81,30 88,09 98,02 85,46 115,82
Tyskland 1,81 1,99 2,55 2,97 2,26 3,54 80,64 82,16 88,38 97,03 113,35 210,03
Slovakien 0,04 0,05 0,08 0,09 0,08 0,08 0,33 0,42 0,52 0,64 0,53 0,68
Slovenien 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,17 0,20 0,24 0,30 0,33 1,18
Danmark 0,22 0,29 0,30 0,32 0,26 0,41 9,59 10,09 15,16 16,74 17,94 39,43
Tjeckien 0,05 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 1,31 0,80 1,24 1,36 1,15 3,38
Ungern 0,07 0,11 0,15 0,15 0,05 0,04 0,81 0,23 0,29 0,44 0,27 0,73
Estland 1,86 2,13 2,48 2,77 2,24 3,19 6,04 7,06 7,56 8,74 7,00 10,07
Övriga världen (alla - EU-länder) 1,27 1,04 1,03 1,02 1,63 1,87 64,63 52,89 55,96 91,37 217,17 289,02
Euroområdet sammanlagt 904,89 939,69 974,43 1062,21 1082,24 1174,55 2283,00 2310,00 2508,23 2384,68 2484,80 2483,97
EU sammanlagt 907,56 942,76 977,81 1065,88 1088,59 1177,52 2468,02 2526,95 2767,92 2656,69 2593,44 2656,25
  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uppdrag på papper 20,94 19,51 17,20 14,47 14,21 12,66 343,17 295,48 302,82 280,76 270,18 305,69
Elektroniska uppdrag 887,52 924,40 961,91 1052,43 1072,02 1166,73 2189,48 2284,37 2521,07 2467,30 2544,25 2639,58
därav som initieras i en fil eller batch 344,25 355,93 365,31 376,71 386,92 423,64 1149,45 1172,39 1332,33 1408,16 1449,79 1616,89
därav enskilda elektroniska uppdrag 543,27 568,48 596,60 675,72 685,10 743,09 1040,03 1111,97 1188,74 1059,14 1094,45 1022,69

 

KORRESPONDENTBANKSBETALNINGAR

  Antal (1000 st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skickade gireringar 1783,32 1672,00 1682,41 1631,23 1538,89 1635,69 393,30 382,95 441,90 531,99 494,19 585,93
Fördelade efter valuta*                        
EUR 505,90 499,76 514,80 492,79 500,31 557,50 249,39 255,20 303,30 342,20 350,33 429,25
USD 415,94 429,36 436,05 416,17 397,17 424,61 72,90 81,81 86,77 94,76 86,12 96,04
SEK 371,75 367,27 393,59 383,12 339,64 358,96 19,04 14,27 17,73 38,28 23,04 19,83
GBP 99,39 103,45 107,26 107,70 93,32 86,58       6,68 7,66 9,66
NOK 54,92 57,98 47,50 47,89 39,51 36,88 7,01 4,64 4,26 8,47 4,42 3,30
DKK 26,97 27,84 30,23 29,47 24,10 24,71 1,46 1,29 2,07 2,21 1,50 1,45
Övriga valutor 308,45 186,37 153,01 154,09 144,80 146,46       39,38 21,12 26,41
Fördelade efter mottagarländer*                        
Storbritannien 154,19 165,13 173,44 180,16 165,85 140,93 93,46 106,32 127,93 125,63 109,74 105,02
Frankrike 8,95 9,17 9,68 10,00 10,69 12,74 28,00 23,50 26,28 31,35 31,58 47,80
Sverige 398,26 399,51 421,56 412,76 378,42 401,04 53,15 63,91 60,27 65,99 60,58 79,78
Tyskland 42,49 34,92 36,04 30,90 32,03 42,54 64,48 62,39 62,00 66,34 75,40 106,16
Förenta staterna 144,85 146,54 153,32 153,54 142,24 149,45 13,92 16,01 18,11 27,83 24,29 26,65
Övriga länder 1034,59 916,73 888,38 843,86 809,65 888,99 140,30 110,82 147,31 241,84 192,60 220,52

* Tabellen innehåller de största siffrorna enligt värdet på korrespondentbankbetalningar.

 

Kortbetalningar

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kortbetalningar 1535,98 1643,07 1828,75 1947,04 1796,51 1893,14 45,80 47,43 51,04 54,14 52,21 57,01
därav betalningar med chip eller magnetremsa 1320,48 1200,61 1100,34 909,59 602,37 557,56 41,74 41,13 41,79 38,55 31,15 32,24
därav kontaktlösa betalningar 162,50 376,05 631,52 913,41 1011,57 1114,35 1,36 3,26 5,71 10,88 14,83 16,93
därav distansbetalningar 52,96 66,40 96,89 125,44 182,58 221,24 2,70 3,04 3,55 4,78 6,22 7,85
                         
I Finland 1428,77 1521,67 1683,13 1784,22 1675,97 1767,15 40,90 42,12 45,09 47,90 48,10 52,40
Utomlands sammanlagt 107,21 121,39 145,62 162,82 120,54 126,00 4,91 5,32 5,95 6,25 4,11 4,61
Belgien 0,46 0,54 0,66 0,81 0,40 0,55 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06
Bulgarien 0,05 0,08 0,13 0,14 0,09 0,16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
Spanien 3,92 4,92 6,20 6,90 2,75 4,28 0,28 0,40 0,41 0,44 0,15 0,22
Holland 7,88 9,00 11,11 11,91 10,92 13,55 0,18 0,20 0,28 0,34 0,28 0,34
Irland 3,80 8,32 11,37 15,41 22,47 25,38 0,21 0,27 0,35 0,43 0,50 0,64
Storbritannien 24,26 26,88 30,98 31,36 16,97 14,65 0,94 1,05 1,19 1,05 0,64 0,47
Italien 1,28 1,50 1,83 2,04 0,55 0,95 0,10 0,11 0,12 0,12 0,04 0,06
Österrike 0,54 0,62 0,72 0,83 0,43 0,44 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
Grekland 0,38 0,54 0,95 1,24 0,21 0,60 0,03 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02
Kroatien 0,28 0,38 0,46 0,53 0,04 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00
Cypern 0,64 0,68 0,80 0,92 0,89 0,94 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06
Lettland 0,59 0,83 1,08 1,30 0,94 0,49 0,03 0,04 0,05 0,06 0,04 0,02
Litauen 0,20 0,24 0,32 0,43 0,32 1,45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,16
Luxemburg 8,33 4,80 3,96 4,15 6,11 6,10 0,19 0,15 0,16 0,18 0,23 0,29
Malta 3,84 5,27 6,67 7,36 5,07 4,60 0,15 0,21 0,26 0,30 0,20 0,24
Portugal 0,59 0,74 0,99 1,11 0,35 0,44 0,03 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02
Polen 0,80 0,97 1,28 1,68 0,54 0,60 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03
Frankrike 3,15 2,97 3,18 3,27 1,70 1,90 0,23 0,16 0,18 0,18 0,10 0,11
Rumänien 0,06 0,08 0,11 0,15 0,08 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Sverige 17,13 20,64 25,15 28,90 20,98 18,65 0,69 0,72 0,75 0,82 0,51 0,51
Tyskland 3,34 3,77 5,28 8,08 8,01 9,97 0,25 0,26 0,30 0,37 0,35 0,41
Slovakien 0,05 0,10 0,09 0,12 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Slovenien 0,07 0,09 0,11 0,19 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Danmark 1,91 2,03 2,42 2,27 1,12 1,32 0,09 0,09 0,11 0,12 0,06 0,07
Tjeckien 0,41 0,50 0,68 0,67 0,21 0,23 0,02 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02
Ungern 0,42 0,46 0,58 0,63 0,18 0,21 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
Estland 8,43 8,98 9,85 10,71 7,49 6,59 0,32 0,32 0,32 0,33 0,24 0,23
Övriga världen (alla - EU-länder) 14,41 15,48 18,64 19,72 28,58 26,26 0,99 1,02 1,10 1,11 1,21 1,02
Euroområdet sammanlagt 1476,26 1575,56 1748,31 1860,99 1744,71 1845,51 42,99 44,44 47,75 50,90 50,37 55,34
EU sammanlagt 1521,57 1627,59 1810,11 1927,32 1767,94 1866,89 44,82 46,41 49,94 53,03 51,00 55,99
                         
Betalningar med debetkort 1380,62 1492,43 1670,23 1791,50 1650,05 1740,50 36,91 38,74 42,06 45,29 44,42 48,53
Betalningar med kort som har fördröjd debetfunktion 20,33 20,92 21,65 21,61 14,84 13,35 1,85 2,00 2,10 2,13 1,29 1,38
Betalningar med kreditkort 63,80 129,71 136,87 133,93 131,62 139,29 3,46 6,69 6,88 6,73 6,50 7,11
Betalning med kort som har kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion* 71,23           3,58          

* Kortbetalningar som tidigare ingått i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av kortets funktioner, antingen i kategorin ”Betalningar med kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Betalningar med kreditkort”.

kontanter

  Värde (md euro)
  2019 2020 2021
Kontantuttag gjorts av finländarna sammanlagt 13,2 9,4 8,1
därav kontantuttag ur uttagsautomater 10,9 8,0 6,8
därav kontantuttag på bankkontor 2,2 1,4 1,2
därav kontantuttag vid POS-terminaler 0,2 0,1 0,1  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kontantuttag ur uttagsautomater med kort utgivna i Finland 127,6 113,2 103,4 92,5 65,1 55,7 13,5 12,5 11,8 10,9 8,0 6,8
därav i Finland 123,0 108,8 98,9 88,5 63,5 54,4 12,8 11,9 11,2 10,3 7,7 6,6
därav utomlands 4,6 4,5 4,5 4,0 1,5 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2
Antal automater och betalterminaler vid årets slut Antal (st.)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uttagsautomater 1637 1546 1457 1498 1606 1751 1737 1718
Betalautomater 573 515 466 429 345 241 233 217
Betalterminaler 156901 153373            

 

Kort specificerade efter funktion

  Antal (mn st.)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kort utgivna i Finland sammanlagt* 9,8 9,9 10,1 9,9 10,3 10,5
Kort med kontantuttagsfunktion 9,5 9,6 9,9 9,9 10,2 10,4
Kort med betalfunktion 9,6 9,8 10,0 9,9 10,3 10,5
Kort med debetfunktion 7,5 8,0 8,5 8,6 8,9 8,8
Kort med fördröjd debetfunktion 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Kort med kreditfunktion 2,1 4,1 4,4 4,3 4,4 4,4
Kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion** 2,4          
Kombinationskort, dvs. kort med både debetfunktion och antingen fördröjd debetfunktion eller kreditfunktion   2,9 3,1 3,2 3,2 3,3
Kort med kontaktlös betalningsfunktion 5,2 6,9 8,0 8,8 9,0 10,3

* Kortet kan ha flera egenskaper och av den anledningen motsvarar summan av olika funktioner inte det totala antalet kort.
** Kort som tidigare rapporterats i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av vilka funktioner kortet har, antingen i kategorin ”Kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Kort med kreditfunktion”. 

 

E-handel och distansbetalningar *

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kortbetalningar på distans 52,96 66,40 96,89 125,44 182,58 221,24 2,70 3,04 3,55 4,78 6,22 7,85
I Finland 9,73 16,84 37,51 56,15 89,70 124,96 0,79 0,92 1,26 1,97 3,12 4,38
Utomlands 43,23 49,56 59,17 69,29 92,88 96,28 1,90 2,12 2,28 2,80 3,09 3,47
Gireringar i samband med näthandel initierade med knapp för onlinebetalning 77,51 88,20 97,82 99,75 104,90 97,75 5,43 6,98 7,77 8,64 10,08 10,36

* Statistik om e-handelsbetalningar omfattar betalningar med kort och nätbetalningsknappar. Siffran omfattar inte olika faktura-, avbetalnings- eller kreditlösningar i samband med näthandel.

Kundtillämpningar och elektronisk fakturering

  Antal avtal (1000 st.) Antal transaktionen (mn st.)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kundidentifieringstjänsten (Tupas, SAML, OIDC) 4,6 4,4 3,8   0,7 0,3 84,7 100,9 125,8 150,0 198,7 259,2
Nätbanksavtal 2462,1 6472,2 6868,5 6456,9 7051,0 7226,0            
Enskilda konsumenters nätbanksavtal med e-faktureringstjänst 4097,4 4295,6 6043,7 6370,2 6522,6 6657,2            
Avtal om sändning av nätfakturor* 262,9 235,3 247,4 270,1 284,5 265,3            
Avtal om mottagning av nätfakturor** 248,3 261,4 274,3 290,2 307,4 282,5            
Elektroniska fakturor som skickas av banker och operatörer                        
Det totala antalet avsända elektroniska fakturor***             300,0 318,1 319,8 395,0    
Fakturor som förmedlats till mottagarna i form av elektroniska fakturor             190,0 215,3 244,0 300,0    

* Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna skicka nätfakturor (nätfakturor/e-fakturor).

** Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna ta emot nätfakturor.

*** Inkluderar e-fakturor tillsammans med fakturor skickade via e-post och för utskrift.