Betaltransaktioner efter instrumenttyp

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skickade gireringar 866,15 878,58 908,39 943,73 978,6 1066,9 2307,52 2545,31 2532,59 2579,71 2823,3 2748,06
Kortbetalningar med finländska kort 1330,68 1419,43 1535,98 1643,07 1828,75 1947,04 42,51 44,09 45,80 47,43 51,04 54,14
Direktdebiteringar* 2,64           2,59     0,31 0,44 0,40
Checkar inlösta i Finland 0,21 0,08 0,07 0,04 0,03 0,01 6,19 1,82 2,25 1,18 0,28 0,06

* Med övergången till det gemensamma eurobetalningsområdet (Single Euro Payments Area, SEPA) i februari 2014 ersattes inhemska direktdebiteringar främst av lösningar för e-fakturering. Användningen av SEPA-direktdebiteringar i Finland är låg.

Gireringar Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skickade gireringar* 866,15 878,58 908,39 943,73 978,60 1066,9 2307,52 2545,31 2532,59 2579,71 2823,30 2748,06
därav skickade expressbetalningar**           12,60           1,78

* Gireringar innehåller alla kundbetalningar i gireringsform: SEPA samt andra än SEPA (exempelvis kundbetalningar skickade via TARGET2, korrespondentbanksbetalningar och expressbetalningar).

** Expressbetalningar är elektroniska detaljhandelsbetalningar som är tillgängliga 24/7/365 och resulterar i omedelbar eller nära omedelbar interbank-clearing av transaktionen och kreditering av betalningsmottagarens konto med bekräftelse till betalaren, oavsett underliggande betalningsinstrument, arrangemang för clearing och avveckling.

Skickade SEPA-gireringar 860,08 863,63 889,64 923,50 956,36 1027,36 1729,75 1890,30 1961,18 1936,93 2124,88 1910,79
Skickade gireringar, icke SEPA 6,07 14,95 18,75 20,23 22,24 38,74 577,77 655,02 571,41 642,78 698,42 836,59
I Finland 860,47 870,90 897,28 931,09 962,41 1047,99 1886,22 2064,88 2128,61 2138,06 2320,83 2162,72
Till utlandet sammanlagt 5,68 7,68 11,10 12,64 16,20 18,91 421,30 480,43 404,04 441,78 503,05 585,34
Belgien 0,12 0,12 0,20 0,22 0,43 0,58 4,62 4,85 5,87 11,95 8,21 7,70
Bulgarien 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,04 0,13 0,08 0,11 0,16 0,20 0,22
Spanien 0,27 0,37 0,41 0,56 1,18 1,30 1,87 2,89 3,70 4,62 7,23 10,23
Holland 0,65 0,96 1,64 1,97 2,40 1,69 11,09 14,99 13,80 15,69 17,37 18,75
Irland 0,03 0,04 0,11 0,17 0,26 0,40 0,59 1,15 1,35 1,51 3,12 8,97
Storbritannien 0,32 0,39 0,53 0,61 0,73 0,82 97,74 110,55 103,53 119,33 147,97 146,22
Italien 0,15 0,18 0,30 0,40 0,52 0,54 1,46 2,09 2,54 3,47 4,25 5,03
Österrike 0,08 0,10 0,17 0,27 0,39 0,42 1,65 1,37 1,90 2,70 3,81 3,84
Grekland 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,14 0,10 0,12 0,12 0,18 0,21
Kroatien 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,10 0,09 0,08 0,12 0,14 0,16
Cypern 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,06 0,09 0,12 0,12 0,17 0,15
Lettland 0,06 0,09 0,14 0,17 0,49 0,60 0,74 0,93 1,16 1,48 1,90 2,14
Litauen 0,03 0,07 0,09 0,16 0,31 0,51 0,63 0,98 1,27 1,40 2,28 2,83
Luxemburg 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 1,71 2,76 3,24 6,34 8,72 12,23
Malta 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,05 0,12 0,20 0,30 0,21 0,21
Portugal 0,07 0,08 0,07 0,12 0,25 0,14 0,15 0,23 0,31 0,39 0,75 0,53
Polen 0,10 0,14 0,21 0,26 0,34 0,39 3,42 3,31 4,61 4,78 6,37 8,54
Frankrike 0,54 0,46 0,31 0,37 0,77 1,99 23,01 28,40 31,62 32,01 32,49 42,44
Rumänien 0,01 0,03 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,13 0,15 0,25 0,32
Sverige 0,83 1,07 1,46 1,64 1,67 1,78 78,92 81,27 64,85 81,30 88,09 98,02
Tyskland 0,86 1,17 1,81 1,99 2,55 2,97 70,72 77,02 80,64 82,16 88,38 97,03
Slovakien 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,09 0,11 0,26 0,33 0,42 0,52 0,64
Slovenien 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,10 0,12 0,17 0,20 0,24 0,30
Danmark 0,13 0,17 0,22 0,29 0,30 0,32 36,13   9,59 10,09 15,16 16,74
Tjeckien 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,07 1,21 0,98 1,31 0,80 1,24 1,36
Ungern 0,02 0,03 0,07 0,11 0,15 0,15 0,54 0,60 0,81 0,23 0,29 0,44
Estland 0,66 1,29 1,86 2,13 2,48 2,77 3,37 4,63 6,04 7,06 7,56 8,74
Övriga världen (alla - EU-länder) 0,90 1,03 1,27 1,04 1,03 1,02 81,02 77,35 64,63 52,89 55,96 91,37
Euroområdet sammanlagt 864,05 875,90 904,53 939,79 974,70 1062,21 2008,30 2207,86 2283,00 2310,00 2508,23 2384,68
EU sammanlagt 865,51 877,80 907,20 942,87 978,08 1065,88 2226,56   2468,02 2526,95 2767,92 2656,69
                         
Uppdrag på papper 22,66 22,78 20,94 19,51 17,20 14,47 90,99 346,44 343,17 295,48 302,82 280,76
Elektroniska uppdrag 843,75 856,05 887,52 924,40 961,91 1052,43 2216,59 2198,94 2189,48 2284,37 2521,07 2467,30
därav som initieras i en fil eller batch 312,25 340,68 344,25 355,93 365,31 376,71 1129,37 1090,09 1149,45 1172,39 1332,33 1408,16
därav enskilda elektroniska uppdrag 531,50 515,37 543,27 568,48 596,60 675,72 1087,22 1108,85 1040,03 1111,97 1188,74 1059,14


Korrespondentbanksbetalningar

  Antal (1 000 st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skickade gireringar 1600,33 1664,15 1783,32 1672,00 1682,41 1631,23 430,63 454,01 393,30 382,95 441,90 531,99
Fördelade efter valuta* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EUR 532,50 514,12 505,90 499,73 514,77 492,79 238,45 272,41 249,39 255,20 303,30 342,20
USD 391,96 408,67 415,94 429,36 436,05 416,17 95,81 82,71 72,90 81,81 86,77 94,76
SEK 360,13 382,80 371,75 367,27 393,59 383,12 35,11 35,96 19,04 14,27 17,73 38,28
GBP 98,36 96,78 99,39 103,45 107,26 107,70           6,68
NOK 46,92 53,86 54,92 57,98 47,50 47,89 11,68 9,07 7,01 4,64 4,26 8,47
DKK 25,86 26,56 26,97 27,84 30,23 29,47 2,32 2,87 1,46 1,29 2,07 2,21
Övriga valutor 144,60 181,35 308,45 186,37 153,01 154,09           39,38

 

Fördelade efter mottagarländer*

Storbritannien 157,67 146,20 154,19 165,13 173,44 180,16 92,21 103,57 93,46 106,32 127,93 125,63
Frankrike   7,89 8,95 9,17 9,68 10,00 21,49 26,20 28,00 23,50 26,28 31,35
Sverige 406,08 413,22 398,26 399,51 421,56 412,76 74,70 71,36 53,15 63,91 60,27 65,99
Tyskland 85,00 74,80 42,49 34,92 36,04 30,90 64,24 66,49 64,48 62,39 62,00 66,34
Förenta staterna 232,95 170,56 144,85 146,54 153,32 153,54 20,48 19,41 13,92 16,01 18,11 27,83
Övriga länder   851,48 1034,59 916,73 888,38 843,86 157,52 166,97 140,30 110,82 147,31 214,84

* Tabellen innehåller de största siffrorna enligt värdet på korrespondentbankbetalningar.

 

Kortbetalningar Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kortbetalningar 1330,68 1419,43 1535,98 1643,07 1828,75 1947,04 42,51 44,06 45,80 47,43 51,04 54,14
därav betalningar med chip eller magnetremsa 1291,50 1351,88 1320,52 1200,61 1100,34 908,19 40,39 41,67 41,75 41,13 41,79 38,49
därav kontaktlösa betalningar 3,55 29,14 162,50 376,05 631,52 913,41 0,03 0,23 1,36 3,26 5,71 10,88
därav distansbetalningar 35,62 38,87 52,96 66,40 96,89 125,44 2,10 2,18 2,70 3,04 3,55 4,78
                         
I Finland 1258,07 1334,33 1428,77 1521,67 1683,13 1784,22 38,88 39,88 40,90 42,12 45,09 47,90
Utomlands sammanlagt 72,61 85,11 107,21 121,39 145,62 162,82 3,63 4,18 4,91 5,32 5,95 6,25
Belgien 0,35 0,41 0,46 0,54 0,66 0,81 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Bulgarien 0,03 0,04 0,05 0,08 0,13 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Spanien 2,82 3,18 3,92 4,92 6,20 6,90 0,19 0,22 0,28 0,40 0,41 0,44
Holland 0,86 2,32 7,88 9,00 11,11 11,91 0,07 0,10 0,18 0,20 0,28 0,34
Irland 2,19 2,76 3,80 8,32 11,37 15,41 0,11 0,15 0,21 0,27 0,35 0,43
Storbritannien 16,22 17,90 24,26 26,88 30,98 31,36 0,66 0,77 0,94 1,05 1,19 1,05
Italien 0,82 1,12 1,28 1,50 1,83 2,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12
Österrrike 0,40 0,44 0,54 0,62 0,72 0,83 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Grekland 0,18 0,24 0,38 0,54 0,95 1,24 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05
Kroatien 0,11 0,20 0,28 0,38 0,46 0,53 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
Cypern 0,33 0,43 0,64 0,68 0,80 0,92 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
Lettland 0,34 0,42 0,59 0,83 1,08 1,30 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Litauen 0,14 0,16 0,20 0,24 0,32 0,43 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Luxemburg 10,98 11,57 8,33 4,80 3,96 4,15 0,19 0,24 0,19 0,15 0,16 0,18
Malta 1,65 2,29 3,84 5,27 6,67 7,36 0,06 0,08 0,15 0,21 0,26 0,30
Portugal 0,29 0,42 0,59 0,74 0,99 1,11 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05
Polen 0,43 0,56 0,80 0,97 1,28 1,68 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05
Frankrike 2,08 2,49 3,15 2,97 3,18 3,27 0,16 0,19 0,23 0,16 0,18 0,18
Rumänien 0,03 0,04 0,06 0,08 0,11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sverige 9,45 12,46 17,13 20,64 25,15 28,90 0,53 0,59 0,69 0,72 0,75 0,82
Tyskland 2,13 2,95 3,34 3,77 5,28 8,08 0,20 0,22 0,25 0,26 0,30 0,37
Slovakien 0,03 0,04 0,05 0,10 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Slovenien 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Danmark 1,29 1,64 1,91 2,03 2,42 2,27 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,12
Tjeckien 0,22 0,30 0,41 0,50 0,68 0,67 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03
Ungern 0,27 0,34 0,42 0,46 0,58 0,63 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Estland 7,10 7,67 8,43 8,98 9,85 10,71 0,27 0,30 0,32 0,32 0,32 0,33
Övriga världen (alla - EU-länder) 11,82 13,11 14,41 15,48 18,64 19,72 0,85 0,93 0,99 1,02 1,10 1,11
Euroområdet sammanlagt 1290,80 1373,31 1476,26 1575,56 1748,31 1860,99 40,34 41,64 42,99 44,44 47,75 50,90
EU sammanlagt 1318,85 1406,77 1521,57 1627,59 1810,11 1927,32 41,66 43,16 44,82 46,41 49,94 53,03
                         
Betalningar med debetkort 1189,92 1269,45 1380,62 1492,43 1670,23 1791,50 34,36 35,29 36,91 38,74 42,06 45,29
Betalningar med kort som har fördröjd debetfunktion 15,36 21,08 20,33 20,92 21,65 21,61 1,29 1,83 1,85 2,00 2,10 2,13
Betalningar med kreditkort 49,87 53,91 63,80 129,71 136,87 133,93 2,75 2,97 3,46 6,69 6,88 6,73
Betalning med kort som har kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion* 75,52 75,46 71,23       4,11 4,00 3,58      

* Kortbetalningar som tidigare ingått i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av kortets funktioner, antingen i kategorin ”Betalningar med kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Betalningar med kreditkort”.

Kontanter Värde (md euro)
  2018 2019
Kontantuttag gjorts av finländarna sammanlagt 14,5 13,2
därav kontantuttag ur uttagsautomater 11,8 10,9
därav kontantuttag på bankkontor* 2,5 2,1
därav kontantuttag vid POS-terminaler 0,2 0,2

* Baserat på Finlands Banks beräkningar.

 

  Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kontantuttag ur uttagsautomater med kort utgivna i Finland 148,3 140,1 127,6 113,2 103,4   14,8 14,3 13,5 12,5 11,8 10,9
därav i Finland 143,7 135,7 123,0 108,8 98,9   14,2 13,6 12,8 11,9 11,2 10,3
därav utomlands 4,6 4,4 4,6 4,5 4,5 4,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 

Antal automater och betalterminaler vid årets slut Antal (st.)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uttagsautomater 1637 1546 1457 1498 1606 1751
Betalautomater 573 515 466 429 345 241
Betalterminaler 156901 153373        

 

Kort specificerade efter funktion Antal (mn st.)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kort utgivna i Finland sammanlagt* 9,0 9,5 9,8 9,9 10,1 9,9
Kort med kontantuttagsfunktion 9,0 9,3 9,5 9,6 9,9 9,8
Kort med betalfunktion  9,0 9,4 9,6 9,8 10,1 9,9
Kort med debetfunktion 7,1 7,3 7,5 8,0 8,5 8,6
Kort med fördröjd debetfunktion  0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Kort med kreditfunktion 1,7 2,1 2,1 4,1 4,4 4,3
Kort med kreditfunktion och/eller fördröjd debetfunktion** 2,5 2,4 2,4      
Kombinationskort, dvs. kort med både debetfunktion och antingen fördröjd debetfunktion eller kreditfunktion       2,9 3,1 3,2
Kort med kontaktlös betalningsfunktion 1,8 3,8 5,2 6,9 8,0 8,9

* Kortet kan ha flera egenskaper och av den anledningen motsvarar summan av olika funktioner inte det totala antalet kort.

** Kort som tidigare rapporterats i denna kategori har fr.o.m. 2017 rapporterats på basis av vilka funktioner kortet har, antingen i kategorin ”Kort med fördröjd debetfunktion” eller i kategorin ”Kort med kreditfunktion”.   

 

E-handel och distansbetalningar * Antal (mn st.) Värde (md euro)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kortbetalningar på distans 35,62 38,87 52,96 66,40 96,89 125,44 2,10 2,18 2,70 3,04 3,55 4,78
I Finland 8,60 7,28 9,73 16,84 37,59 56,15 0,80 0,68 0,79 0,92 1,26 1,97
Utomlands 27,03 31,59 43,23 49,56 59,30 69,29 1,29 1,50 1,90 2,12 2,29 2,80
Gireringar i samband med näthandel initierade med knapp för onlinebetalning 56,88 65,61 77,51 88,20 97,82 99,75   4,75 5,43 6,98 7,77 8,64

*Statistik om e-handelsbetalningar omfattar betalningar med kort och nätbetalningsknappar. Siffran omfattar inte olika faktura-, avbetalnings- eller kreditlösningar i samband med näthandel.

 

Kundtillämpningar och elektronisk fakturering Antal avtal (1 000 st.) Antal transaktioner (mn st.)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kundidentifieringstjänsten (Tupas, SAML, OIDC) 3,8 4,2 4,6 4,4 3,8   56,2 69,4 84,7 100,9 125,8 150,0
Nätbanksavtal   6246,5 6462,1 6472,2 6868,5              
Enskilda konsumenters nätbanksavtal med e-faktureringstjänst 3913,4 4001,5 4097,4 4295,6 6043,7 6370,2            
Avtal om sändning av nätfakturor* 207,0 254,0 262,9 235,3 247,4 270,1            
Avtal om mottagning av nätfakturor** 234,1 236,4 248,3 261,4 274,3 290,2            
                       
Elektroniska fakturor som skickas av banker och operatörer***                        
Det totala antalet avsända elektroniska fakturor             190,0 220,0 300,0 318,1 319,9 395,0
Fakturor som förmedlats till mottagarna i form av elektroniska fakturor             130,0 160,0 190,0 215,3 244,0 300,0

* Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna skicka nätfakturor (nätfakturor/e-fakturor).

** Avtal som ett företag ingår med banken för att kunna ta emot nätfakturor.

*** Inkluderar e-fakturor tillsammans med fakturor skickade via e-post och för utskrift.