Fondkapitalet i de finskregistrerade investeringsfonderna ökade under det andra kvartalet 2018 med 1,9 miljarder euro, dvs. 1,6 procent. Till nettobelopp gjordes det just inte några fondplaceringar i fonderna under kvartalet, vilket innebär att tillväxten i huvudsak kan tillskrivas investeringarnas värdeförändringar. Cirka en tredjedel av värdeförändringarna var en följd av prisändringar på investeringarna och resten berodde på valutakursförändringar.

Under det andra kvartalet försvagades euron med 5,4 procent i förhållande till den amerikanska dollarn, vilket i motsvarande grad ökade värdet i euro på fondernas investeringar i dollar. Totalt bidrog valutakursförändringarna till att utöka fondkapitalet i Finlands investeringsfonder med 0,8 procent (cirka 1 miljard euro). Å andra sidan sjönk värdet på de fondplaceringar som kanaliserades via Sverige då kronan försvagades gentemot euron.

Fondernas värde steg också som en följd av de stigande aktiepriserna i april–maj särskilt i Finland och Förenta staterna. Totalt sett utökade prisförändringarna på aktier fondkapitalet i Finlands investeringsfonder med 0,6 miljarder euro.

Vid utgången av juni 2018 var kapitalstocken i Finlands investeringsfonder värd sammanlagt 121 miljarder euro. Ungefär 40 procent av den var kanaliserad till andra objekt än objekt i euro.

Mest nya investeringar i fastighetsfonder

Även om det som helhet just inte inflöt ytterligare andelskapital genom nettoteckningar till Finlands investeringsfonder under det andra kvartalet, bytte investerarna andelarnas viktning mellan olika fondtyper.

De flesta nettoteckningarna gjordes i fastighetsinvesteringsfonder, ca 0,3 miljarder euro. I dem gjordes även flest nettoteckningar under hela det första halvåret, sammanlagt nästan 0,6 miljarder euro. Deras andel var cirka 60 procent av alla de nettoteckningar som gjordes i finländska investeringsfonder.

Nettoteckningarna i blandfonder var under det första halvåret nästan lika stora, 0,5 miljarder euro. Investeringar i penningmarknadsfonder inlöstes däremot för 0,3 miljarder euro netto.

Värdet på de tillgångar som förvaltas av öppet marknadsförda fastighetsinvesteringsfonder uppgick i slutet av juni till 4,2 miljarder euro. Dessutom uppgick tillgångarna i s.k. slutna fastighetsfonder till drygt 5 miljarder euro. Av investerarsektorerna hade hushållen det största innehavet av fondandelar i öppna fastighetsfonder och på motsvarande sätt arbetspensionsanstalterna det största innehavet av fondandelar i slutna fastighetsfonder.

Central förhandsstatistik över finskregistrerade investeringsfonder

Närmare upplysningar lämnas av 
Topias Leino, telefon 09 183 23 15, e-post: topias.leino(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 09 183 21 75, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi

Nästa kvartalsmeddelande publiceras den 1 november 2018 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.