investeringsfonder

Balansräkning för investeringsfonder

  

Investeringsfondernas fondandelsskuld

   

Investeringsfondernas värdepappersfordringar

3.5 Investeringsfondernas värdepappersfordringar fördelade på instrument och områden
3.6 Investeringsfondernas värdepappersfordringar fördelade på instrument och sektorer
3.7 Investeringsfondernas värdepappersfordringar fördelade på instrument och valutor
3.8 Investeringsfondernas värdepappersfordringar fördelade på områden och sektorer
3.9 Investeringsfondernas värdepapperfordringar fördelade på områden och valutor
3.10 Investeringsfondernas värdepappersfordringar fördelade på sektorer och valutor
3.11 - Investeringsfondernas värdepappersfordringar fördelade på instrument, områden och sektorer

  

Antal investeringsfonder

 

kapitalfonder

kapitalfondernas skuld

5.1 Kapitalfondernas skuld fördelade på fondtyp, instrument och sektorer

kapitalfondernas fordningar

6.1 Kapitalfondernas fordningar fördelade på fondtyp, instrument och sektorer