Obs! Just nu kan det förekomma dröjsmål i uppdateringen av uppgifter om räntorna på statens benchmarklån och Helsingforsbörsens aktieindex.

Helsingfors börs general- och portföljindex, dagsvärden

 

Finlands Bank publicerar inte mera statistik om varken marknadsvärdet på börsaktier, deras omsättning eller utländska innehav. Informationen finns tillgänglig på Nasdaqs (Statistik - Nasdaq (nasdaqomxnordic.com))och Euroclears (Statistics - Foreign ownership and market value in Finnish companies - Euroclear) webbsidor.