Finska inbördeskriget utkämpades från januari till maj 1918 mellan senaten i Finland, dvs. den dåvarande regeringen, och upprorsmännen i Finlands folkkommissariat.

Senatens armé utgjordes av de vita trupperna, medan Finlands röda garde bildade folkkommissariatets styrkor. Tysklands armé anslöt sig till kriget på de vitas sida i april 1918 och ryska soldater stred på de rödas sida.

Kriget var väldigt blodigt. Också i efterspelet till kriget miste många röda soldater från förlorarsidan livet i avrättningar och fångläger.

Finlands Bank var i tre månaders tid underställd det röda folkkommissariatet. Senaten blev därför tvungen att ta till nödlösningar under kriget för att ersätta förlusten av Finlands Bank.

Denna utställning skildrar Finlands Banks verksamhet under inbördeskriget. Utställningen belyser också följderna av kriget för Finlands penningekonomi och betalningsmedel.

Utställningen visades 31.1.–30.9.2018.

#rahamuseo #suomenpankki1918